Yılmaz KOÇ

Tüm Makaleleri

Yılmaz KOÇ

İsmet İnönü, Harf İnkılabına Karşı Çıkmıştı

Harf İnkılabı, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bir inkılap değildir. Cumhuriyet döneminde yapılan harf inkılabı Latin harflerle, Osmanlı döneminde yapılan harf inkılapları ise Arapça harfler üzerind...

Atatürk Sınır Tespitinde Neye Önem Veriyordu?

Mustafa Kemal Paşa, Türk kuvvetlerinin 26 Ekim 1918 tarihinde Halep’inKuzeybatısında, İngiliz Süvari Tümeni’ne karşı kazandığı zaferle, Türk süngülerinin, Güneyhududunu tespit ettiğini anlatır.

Adı Ankara’nın Bir Caddesine Verilen Tunalı Hilmi, Ankara’nın Başkent Oluşuna Karşı Çıkmıştı

13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük millet Meclisi Genel Kurulunda Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve arkadaşlarının kanun teklifi görüşmelerine başlandı.Bu teklifin verilme sebeplerinden birisi d...

Atatürk, Ankara’ya Önderlik İçin Kimi Çağırdı?

İzmir’in işgaliyle birlikte alevlenen milli mücadele ruhu, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk’ün, Samsun’a çıkmasıyla ivme kazandı. Daha sonra Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından Ankara’da Büyük Mill...

İzmir Yangını ve Mustafa Kemal Paşanın Yüz İfadesi

Milli Mücadele döneminde üç defa Anadolu’yu boydan boya gezmiş ve çeşitliincelemelerde bulunmuş, Büyük Millet Meclisi tarafından, Türk halkına yaptığı hizmetlerdendolayı telgrafla teşekkür edilmiş...

Büyük taarruz Afganistan ve Hindistan’da Nasıl Kutlandı?

30 Ağustos’ta Başkumandanlık Meydan Savaşında, Dumlupınar’da düşman püskürtüldükten sonra peşine düşüldü ve Yunan ordusu İzmir’de denize döküldü.Bu zafer Anadolu’da sevinçle ve coşkuyla karşılandığı...

Atatürk’e: Bir Gaza Ettin ki Hoşnut Eyledin Peygamberi!

İslam ve Türk kültüründe özel yeri bulunan şehitlik ve gazilik önemli bir rütbedir.Şehitlik olsun, gazilik olsun vatan için canını ortaya koymuş kişilere verilir. Halkın gözündeşehitlik ve gazilik...

Lozan ve Azınlıklar

Türkiye’de azınlık hakları Lozan Barış Anlaşması çerçevesinde çıkarılan kanunlar yoluyla düzenlenmiştir. Azınlık hakları ile azınlık kavramı hakkında siyasi ve hukuki tutum, gerek dış ve gerekse iç po...