14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanı seçimlerine az bir zaman kaldı. Seçim sonrası ülkeyi yönetecek kadroların yenileneceğini tahmin ediyoruz. Bu kapsamda, Türk Tarımını yönetecek olan kadrolara farklı açıdan katkı sağlamak ile ilgili tecrübe ve tavsiyelerimi (acizane) sıralamak istiyorum.

#Tarım ve hayvancılığın her sahasında 5-10-15-20... yıllık kalkınma planları yapılmalı ve devlet politikası haline getirilmeli.

#Tarım alanlarının "rant alanı" olmaktan kurtarılıp, sadece üretim amaçlı kullanılması ile ilgili yeni tedbirler alınmalı.

#Tarımın yönetim kadrosundan meslek dışı " siyasi beslemeler" temizlenmeli. 

#İsraf ve kayıpların en aza indirilmesi için tedbirler paketinin devreye sokulması bununla ilgili özel birim kurulmalı ve çok ciddi takibi yapılmalı. 

#Ziraat bankasının faaliyet alanı, amacına uygun olarak yeniden yapılandırılmasının sağlanması ve yapılacak yapılandırmaya anayasal güvence getirilmeli.

#Tarımsal AR-GE nin gelişmiş ülkeler seviyesinde desteklenmesi için yapılacak düzenlemeler anayasal güvence altına alınmalı.

#Üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin, sektörün içinde aktif olarak yer alması için düzenlemeler yapılmalı. 

#Kadroların, liyakat sistemine göre belirlenmesi ve siyasi rüzgarlardan etkilenmemesi için tedbirler alınması.

#Desteklemeler, Anayasal çerçeve içerisine  çekilmeli,  sadece üretenlerin destekleneceği sistem yeniden kurulmalı ve aykırı davrananlara caydırıcı cezalar getirilmeli.

#Ekilmeyen ve kullanılmayan topraklarla ilgili Anayasal düzenlemeler yapılmalı ve bu alanlar üretim yapacak kişilere "üretim amaçlı" devredilmeli.  Bununla alakalı ciddi ceza kanunları çıkartılmalı ve uygulanmalı.

#Çevre korumayla ilgili caydırıcı tedbirler alınmalı ve uygulanmalı.

#Suyun tasarruflu kullanımında uygulanan tedbirler desteklenmeli.

#Gübre ve diğer girdilerin üretiminde iç kaynaklara müracaat edilmesi ile ilgili tedbirler alınmalı, gübre ithalatında gümrük duvarları gözden geçirilmeli. 

#Damızlık ithalatı durdurulmalı ve bir süre devlet ve özel sektör eliyle damızlık üretimi yapılıp dağıtılmalı.  

#Hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili tedbirlerin yeniden ele alınmalı, bu sahadaki cezai tedbirlerin "terör suçları" kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili TCK' da değişiklikler yapılmalı...

#Tarımsal ithalat kontrol altında tutulmalı ve gümrük duvarları yeniden ele alınmalı.

#İhracatta markalaşmaya gidilmesi için tedbirler alınmalı. İhracat destekleme primleri yeniden belirlenmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmalı.

#Küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenmeli ve tarımsal üretimde kartel oluşumu engellenmeli. 

#Koopreatif ve birliklerin amacına uygun hale getirilmeli, yönetim kadrolarındaki "besleme baronlar" derhal temizlenmeli. Sektördeki aracıların azaltılması için, dağıtım zinciri yeniden kurulmalı. 

#Rekabet kurumunda yeni düzenlemeler yapılmalı, üretici ve tüketicinin korunmasında denge sağlanması ile ilgili tedbirler alınmalı.

#Tarım ve hayvancılık ile ilgili konseyler revize edilmeli, sektörle ilgisi olmayan "beslemeler" konseylerden uzaklaştırılmalı ve konseyler siyasetin etkisinden bağımsızlaştırılmalı. 

#Balıkçılık ve su ürünleri için denizler ve iç sular ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmalı, tarla balıkçılığı altyapısı yeniden kurulmalı. (Bu konuda Özbekistan örnek alınabilir)

#Genç Meslek erbapları (Mühendis, Veteriner, Tekniker ve Teknisyenlerin) tarımsal üretime katılmalı ve uygun projeler kredilerle desteklenmeli. 

#Gıda güvenliği ve insan sağlığı konusunda ciddi cezai tedbirler getirilmeli. Gıda sahtekarlığı yapanlar "terör suçları" kapsamda işlem yapılması için TCK'da değişiklikler yapılmalı ve uygulanmalı. 

#Bilgi bankası oluşumlarıyla ilgili yatırımlar artırılmalı. Tarımsal (üretici eğitimi) eğitim sistemi yenilenmeli. Eğitimde, meslek mensuplarının yanı sıra, psikologlar, sosyologlar ve toplum bilimcilere de görev verilmeli.

#Gen Bankası oluşumuyla ilgili yatırımlar artırılmalı. Bu bankaların korunmasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile iş birliği yapılmalıdır.

#Tarım Sigortaları ile ilgili kanun güncellenmeli ve gelişmiş ülkelerin bu sahadaki tecrübelerinden faydalanılmalı. 

#Tarımsal arşiv ve müzelere önem verilmeli ve tekelden yönetilmeli. 

#Göç veya herhangi bir sebeple boşalan köy, yaylak ve kışlaklara dönüşler cazip hale getirilmeli. 

Haftaya devam edelim.