Sosyal medya trendlerinde yer alan Yavşak kelimesi, yorumcular tarafından sıkça eleştiri yapılan konulara atfediliyor.

ERKEN HABER - Sosyal medya alanında Yavşak kelimesi, dillere dolandı. Yorumcular, eleştiri yaptıkları konuları ve kişileri #yavşak hashtagiyle gündeme getiriyor.

Özellikle Twitter mecrasında kullanıma başlanan Yavşak, yavşak, YavşAK kelimeleri, daha önce kimler tarafından dile getirildiği, kimlerin bu söylemi hak ettiği tartışılmaya başlandı.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı

Hakaret içerdiıği gerekçesiyle kullanıcılar doğrudan kişileri hedef almasa bile olayları ve olaylara karışanları adres göstermeye başladı.

Siyasilerin söylemlerinin yanı sıra gazetecilerin de söylemlerine ve videolarına yer verilen birçok paylaşım yavşak hashtagı ile paylaşılıyor.

YAVŞAK NE DEMEKTİR?

Yavşak kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı bit yavrusu anlamına geliyor.

CDE73DD7-67E3-43A1-9B0E-C710E1E585EC

Argo anlamı ise yapışkan madde, yapışkan kimse olarak anlam buluyor.

Halk arasında kullanımında aşağılayıcı ve hakaret içeren bir kelime olarak bilinen yavşak, samimi arkadaşlar arasında da sıkça kullanılmakta.