ERKEN HABER - Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini bildirdi.

Suyu kuruyan barajdan tren istasyonu çıktı Suyu kuruyan barajdan tren istasyonu çıktı

VGM'den yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu düzenlemeyle işletmelerin devlete ödeyeceği nakit vergiler, kültür varlıklarının restorasyonuna bağışta bulunulması halinde ödenmeyecek. Düzenlemede nakdi yardımların yanı sıra ayni bağışlar da vergiden düşürülecek. Böylece devlet tahsil etmesi gereken vergiler yerine kültür varlıklarına bağış yapılmasına yönlendirmiş oldu.