ERKEN HABER - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde eleştirilere cevap verdi.

Bakan Bilgin, Türkiye'deki sendikalaşma oranının yüzde 14 gibi bir seviyede olduğunu, bunun da düşük olduğunu belirterek, sendikalaşmanın yaygınlaşmasına destek vereceklerini belirtti.

Örgütlenen işyerlerinde işçilerin işten atılmalarının dahi söz konusu olduğuna değinen Bilgin, "Bana ulaşan konfederasyonlarımızın, sendikalarımızın başkanlarıyla her zaman görüşüyorum. İşçilerin yanındayım. Bu hukuk, TBMM'nin çıkardığı yasadır, bu hukukun arkasında durmamız gerekiyor. Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var." diye konuştu.

"İşverenlerin iş kolu müracaatında keyfilikler var" diyen Bilgin, bu uygulamanın kötü kullanıldığını, patronların müracaat ettiği iş koluna göre değil, iş hukukunun belirlediği kriterlere göre bakanlık tarafından iş kolunun belirleneceğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRET

Üzerinde durdukları önemli bir mesele asgari ücret konusu olduğunu belirten Bilgin: şunları kaydetti:

"Yüzde 51 artış yaptık. Temmuz ayında yine zam yaptık. Enflasyon o kadar tahripkar hale gelmiştir ki asgari ücret gerilemiştir. Bugün yeniden asgari ücret görüşmelerimiz sürüyor. İşçi ve işveren sendikaları, üçlü bir masada görüşmeler devam ediyor. Geçen yıl da yaptırmıştım, asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyu beklentisi araştırması yaptırıyoruz. Kasım ayında yaptırdık. Araştırmaya göre bir beklenti araştırmasıdır. Kamuoyunun ortalama beklentisi yüksek çıktı, 8 bin lira üzerinde, işverenin beklentisi 7 bin lira civarında. Asgari ücretli dışında çalışanların beklentisi 7 bin 500 lira çıktı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Üç büyük şekirde daha yüksek. Bu çalışma bize bir kanaat vermek için. Küçük, orta ve büyük işletmelere soruldu, kapsamlı çalışma yapıldı.

Önümüzdeki dönemde konuşulan çeşitli rakamlar var, komisyon çalışmaları sürerken bir rakam telefüz etmem yakışık kalmaz. Yüzde 60 üzerinde söyleniyor bu doğru değil. Asgari ücret oranları yüzde 38. Küçük bir rakam değil, Bu bize asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değildir. Başka bir fonksiyonu vardır. Bütün ücretlilerin aldığı ücret düzeyleri asgari ücrete göre farklılaşıyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen, düzenleyen etki yaratmaktadır. Biz ne kadar gerçekçi rakam belirlersek, diğer emekçilerin ücretleri de yukarıya doğru çıkacaktır."

İŞSİZLİK-İSTİHDAM

Yüzde 5'in üzerinde bir büyümenin 700 bin istihdam, yüzde 7'nin üzerinde bir büyümenin ise 1 milyonun üzerinde istihdam oluşturduğunu kaydeden Bilgin, "İşsizlikte temel mekanizma büyümedir. Bizim elimizde aktif ve pasif işgücü politikalarıyla istihdamın sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Yeni istihdam yaratmak şartıyla işletmelere destekler verilmektedir. Geçmiş dönemde yapılan istismarları ortaya çıkardım. İstismar edilmeyecek şekilde yeniden yönetmelik yayınladık. Biz yeni istihdam edilmesi şartıyla bu destekleri işverenlere sağlıyoruz." diye konuştu.

İşsizlik fonunu en iyi şekilde yönettiklerini ve herhangi bir istismara izin vermediklerini belirten Bilgin, fonun kaynaklarının giderek büyüdüğünü söyledi.

İLAÇ KAMPANYALARI

Sağlık sigorta sisteminin nüfusun yüzde 99'unu kapsayacak şekilde geliştirildiğini belirten Bilgin, sosyal güvenceye alınmayan kişiler kalmadığını, yurt dışından gelenler veya özel sigortalı olanların sayısının az olduğunu söyledi.

İlaçlarda kampanya yapanların bulunduğunu anlatan Bilgin, "Sömürü olarak milletin kaynağı olarak görenler var, onlara geçit vermiyorum. Onlar dünya veya Avrupa tıp otoriteleri tarafından onaylanmamış ilaçlardır. Onlara geçit vermemiz, sömürüye izin vermemiz demektir" dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Vedat Bilgin: "Sözleşmeli memurların, personelin 4b, 4c, hangi tür sözleşmeli olursa olsun, kamuda eskiden kalan devlet bakanlıklarından kalan, bakanlar kurulu kararlarıyla 32 tür sözleşmeli var. Hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Öğretmenleri alıyoruz, hemen kadroya geçiyorlar. Kadroya alıyoruz.. Hemşireler var, asistanlar var, sağlık çalışanlarımız var. sanatçılarımız var. Bütün bunları kapsam içerisine aldık. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı gündemde. Bu çalışmamız, teknik olarak bitti. İrade Millet Meclisinin iradesidir. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çiziyorum" diye konuştu.

Ara buluculuk zorunlu hale getirildi Ara buluculuk zorunlu hale getirildi

GEÇİCİ İŞÇİLER

"Geçici işçiler meselesi fevkalede önemli bir meseledir. Şahsen de çok dert eden biriyim. Demir yollarında genel müdürken, gelip söylüyorlardı. Bu sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Bu sorun, çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde meclise intikal edecek çalışmamıza katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim. 

(Sürecek)