ERKEN HABER - YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversiteye yerleştirilmeye hak kazanan yaklaşık 840 bin öğrenci, kayıt yaptıracak.

Beklediği üniversiteden farklı üniversiteye yerleştirilenler, henüz kayıt yaptırıp yaptırmamakta kararsız.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığına Ali Yalçın seçildi Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığına Ali Yalçın seçildi

Gelen sonuçlara göre kayıt yaptırmayacak öğrenciler, üniversitelerde bazı kontenjanların boş kalmasına yol açacak. Böylece üniversiteler ek yerleştirme tercihleri yapılacak.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

HENÜZ MEZUN OLMAYANLARIN DURUMU

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek  adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ösym

GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

-Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim

diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit

edilecektir.

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

-Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

-Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

-Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

tercih

EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

26 Ağustos'tan sonra kayıt yaptırılmadığı için boş kontenjanlar belirlenecek.

ÖSYM tarafından hangi üniveritelerde ne kadar boş kontenjan olduğunun duyurusu yapılacak. Söz konusu bu üniversitelere yerleşmek isteyenler ikinci bir tercihte bulunabilecek. ÖSYM Başkanlığı, ek yerleştirme tercih ve sonuçların açıklanma tarihine karar verecek. 

EK yerleştirme işlemi de üniversitelerde eğitim başlamadan yetiştirilecek.

Ek yerleştirmelerde genellikle puanı ve sıralaması yüksek olan adaylar biraz daha şanslı olacak.