Twitter mavi Onay rozeti bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir.

ERKEN HABER - Sosyal medya hesaplarının önemi artık reddedilemez bir durum. Ancak taklit edilmemediğinizi, sahte hesaplar tarafından kopyalanmadığınızı ve kirli bilgiler içinde yer almadığınızı bilmeniz ve rahat uyumanız için rozetli hesaba sahip olmanızda bir o kadar önemli.

Bunun için Onaylı Hesap kullanmak istiyorsanız aşağıdaki maddeleri okuyup uygulayınız.

Platformdaki kullanıcılar arasında güveni teşvik etmek ve sürdürmek amacıyla Onaylanmak için Twitter'da kimliğinizi doğrulamanız gerekir. Kategoriye bağlı olarak, kimliğinizi onaylamak için aşağıdaki üç yöntemden birini seçmeniz istenir:

 • Resmî internet sitesi: Size (veya kuruluşunuza) ve Twitter hesabınıza referans veren resmî web sitesinin bağlantısını sağlayın. Kişiler için, web sitesinin sahibi olan kuruluş, Twitter'da Onaylanmış olmalıdır.
 • Kimlik onaylama: Sürücü Ehliyeti veya Pasaport gibi geçerli bir resmî kimlik belgesinin fotoğrafını sağlayın. Bu gereklilik; şirketler, markalar veya kuruluşlar için değil, kişiler için geçerlidir.
 • Resmî e-posta adresi: Seçtiğiniz tanınmışlık kategorisiyle ilgili bir etki alanı adıyla resmî bir e-posta adresi sağlayın. Kişiler için, etki alanının ilişkili olduğu kuruluş, Twitter'da Onaylanmış olmalıdır. 

Tanınmışlık

Hesabınız, aşağıda açıklanan tanınmışlık kriterlerine uygun olarak çokça tanınan bir kişi veya markayı temsil etmeli ya da onunla ilişkili olmalıdır. Twitter, hesabı kullanan kişinin kimliğini doğrulayacak ve açıklanan kriterleri karşılaması koşuluyla aşağıdaki hesap türlerini onaylayacaktır. Tüm kategorilerde Twitter, iş ortaklığı veya doğrudan erişim yoluyla onaylama işlemini bağımsız olarak doğrulayabilir. Her kategori için tanınmışlığı onaylamak üzere aşağıdaki türde bilgileri isteyebiliriz:

 • Haberlerde Yer Alma Oranı: Kendiniz veya kuruluşunuz hakkında olan ya da size veya kuruluşunuza referans veren haber makalelerini sağlayın. Bu makaleler, Onaylanmış haber kuruluşlarından olmalıdır ve bir blog veya kendi yayınladığınız içerikler olamaz. Bazı kategoriler, size veya kuruluşunuza atıfta bulunmanın yanı sıra sizin ya da kuruluşunuzun Twitter kullanıcı adına referans veren veya bu ada bağlantı sağlayan makaleler göndermenizi gerektirebilir.
 • Google Trends: Google Trends'de arama geçmişini gösteren ve başvurduğunuz kategoriyle bağlantılı bir profile bağlantı sağlayın
 • Wikipedia: Sizinle veya kuruluşunuzla ilgili olarak ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısını sağlayın
 • Sektöre özgü diğer referanslar: Kategoriye bağlı olarak, örneğin eğlence sektörü için bir IMDB sayfası bağlantısı gibi sektöre özgü daha fazla referans isteyebiliriz.
 • Takipçi veya Bahsetme Sayısı: Hesabınızın takipçi veya bahsetme sayısının coğrafi konumunuzda ilk %0,05'lik dilimde olduğu tespit edilirse bu, belirli kategoriler için tanınmışlık kanıtı olarak kabul edilebilir.

Not: Twitter, belirli bir hesabın takipçilerinin ve etkileşiminin gerçekliğini değerlendirmek için dâhili işaretleri bir arada kullanır. Ayrıca, başvuruları desteklemek üzere gönderilen herkese açık üçüncü taraf kaynakların kalitesini değerlendirmek için bu kaynaklardaki bir dizi işareti (ne kadar yakın zamanda güncellendikleri gibi) değerlendiririz.

Aktiflik

Hesabınız aktif olmalı ve Twitter Kuralları'na riayet etmelidir. Yani:

 • Tam: Hesabınızda bir profil adı ve profil resmi olmalıdır; 
 • Aktif kullanım: Başvuru sırasında hesabınız herkese açık olmalıdır ve son altı ay içinde bu hesaba giriş yapmış olmalısınız;
 • Güvenlik: Hesabınıza ait onaylı bir e-posta adresi veya telefon numarası olmalıdır ve
 • Twitter Kuralları: Hesabınızın son 12 ay içinde Twitter Kuralları'nı ihlal etmek sebebiyle 12 saatlik veya 7 günlük kilitleme cezası almamış olması gerekir (başarılı itirazlar hariç).* 

*Taklitçilik veya güvenlikle ilgili endişeler açısından yüksek risk taşıyan hesaplar için yukarıdaki gerekliliklerde istisnalar yapabiliriz.

Yapay veya sahte etkinlik yoluyla yukarıdaki kriterlerden herhangi birini karşılayan hesapların Onaylamasını reddetme ya da kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

Uygun bulunmayan hesaplar 

Yukarıdaki kriterlerden bağımsız olarak, aşağıda belirtilenler gibi bazı hesaplar mavi rozet için uygun değildir: 

 • Parodi, haber kaynağı, yorum hesapları ve resmî olmayan hayran hesapları
 • Onaylanmış bir Şirket, Marka veya Kuruluş ya da Onaylanmış bir eğlence prodüksiyonu ile doğrudan bağlantılı olmadıkça evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler
 • Takipçi satma, satın alma ve etkileşim gibi Platform manipülasyonu ve spam politikamızıciddi ihlallerde bulunmuş hesaplar
 • Twitter Reklam Politikalarında açıklandığı gibi koordine zararlı etkinlikler veya nefret dolu içerik ile ilişkili veya uluslararası bir kuruluşun yetkilendirdiği uluslararası bir mahkeme ya da kanıt toplayan bir sorgu delegasyonu veya komisyonu tarafından çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu tespit edilen kişi veya grupların hesapları Onaylama için uygun görülmeyebilir ve bu hesapların Twitter üzerindeki etkinlikleri, Twitter Kuralları'nı ihlal etmese bile durum değişmez
 • Düzenli olarak herhangi bir kişiyi veya grubu ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da tıbbi veya genetik durum, emekli askerlik durumu, mültecilik durumu veya göçmenlik durumuna dayanarak taciz eden, utandıran veya onlara hakaret eden içerikler ya da herhangi bir gruba bağlı üyelerin üstünlüğünü veya menfaatlerini bu kategoriler temelinde alçaltıcı olarak algılanacak şekilde tanıtan içerikler yayınlayan hesaplar ve
 • Onaylama rozetinin satışını teşvik eden veya başvuru sürecinde yetkisiz bir şekilde yardım sunan hesaplar **

Onaylanmış durumunun kaybedilmesi

Twitter Hizmet Şartları'na bağlı olarak Twitter, bir hesabın Onaylanmış durumunu herhangi bir zamanda ve bildirim yapmaksızın kaldırabilir. 

Hesap sahibi tarafından hesapta yapılan değişiklikler bazen Onaylanmış durumunun kaybedilmesiyle sonuçlanabilir. Kullanıcı tarafından yapılan değişiklikler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 • Kullanıcı adınızı (@kullanıcı adı) değiştirmeniz
 • Hesabınızın etkin olmayan veya tamamlanmamış duruma gelmesi
 • Daha önce Onaylanmış duruma geçmenizdeki konuma artık sahip olmamanız (seçimle başa gelmiş devlet yetkilisinin görevinden ayrılması gibi) ve artık Onaylama kriterlerimizi karşılamamanız
 • Hesabınızda yaptığınız değişikliklerin yanıltıcı olması veya hesabınızın karakterinin önemli ölçüde değişmesi
 • Hesabınızda yaptığınız değişikliklerin, yukarıda belirtilen Onaylama için uygunluk gerekliliklerinin karşılanmamasına neden olması
 • Hesabınızda yaptığınız değişikliklerin, "Uygun Bulunmayan Hesaplar" bölümündeki kategorilerden biri kapsamında olmanıza neden olması

Twitter, ayrıca Twitter Kuralları'nı ciddi şekilde veya mükerrer olarak ihlal ettiği saptanan hesaplardan mavi rozeti kaldırabilir. Twitter Hizmet Şartları'nın veya Twitter Kuralları'nın herhangi bir şekilde ihlali, Twitter işlemlerini manipüle etmek ya da yaptırımlardan kaçınmak, rozetin kaybedilmesine veya belirli durumlarda hesabın askıya alınmasına neden olabilir. Buna aşağıdakiler dâhildir: 

Mükerrer ihlallere dayalı olarak rozetin kaldırılması, vaka bazında değerlendirilir ve otomatik değildir. 

Twitter, Onaylama Politikası'nın şu anda yayınlanmış sürümü kapsamında Onaylanmış hesapların niteliklerini değerlendirme hakkını saklı tutar. 

Hesabın Onaylama durumu ile ilgili olarak halkı yanıltabilecek şekilde Onaylama rozetinin görüntüsünü veya benzerini kullanan hesapları askıya alabileceğimizi lütfen unutmayın.

** Önemli Not: 
Twitter, mavi Onaylama rozetini satmaz. Twitter çalışanları, rozet karşılığında veya başvuru sürecinin parçası olarak hiçbir zaman ücret talep etmez. Twitter, platformda Onaylama satması için harici aracılara veya kişilere yetki vermez. Kullanıcıları, Twitter uygulamasında bulunan Onaylama başvuru süreci üzerinden doğrudan başvurmaya teşvik ederiz. Onaylama satın almayı veya satmayı teklif eden kişiler, platformda Onaylanmış durumunu kaybeder ve hesapları kalıcı olarak askıya alınır.

Onaylama için Kategoriler

Orijinallik, tanınmışlık ve aktiflik için özel gereklilikler, aşağıda kategoriye ve alt kategoriye göre özetlenmektedir:

Devlet kurumları

Haber kuruluşları ve haber sektöründeki kişiler

Şirketler, markalar ve kuruluşlar

"DIGIATHON 2022" etkinliğiyle blokzincir hamlesi "DIGIATHON 2022" etkinliğiyle blokzincir hamlesi

Eğlence

Spor ve oyun

Aktivistler ve organizatörler

İçerik üreticileri ve diğer etkili kişiler

Devlet kurumları

Devlet Dairesi Hesapları

Geçerli resmî kuruluşların, dairelerin/bakanlıkların ve kurumların hesapları

Ön koşullar

 • Hesap profilinde, resmî devlet kurumunun URL'si ile ilgili bir bağlantı yer alır
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Başvuru sahibine devlet dairesi veya kamu hizmeti olarak birden çok kez referans verilen en az 5 ilgili makalenin bağlantısı 
 • Resmî bir etki alanı adı olan bir e-posta adresini onaylayın
 • Kuruluşunuzun Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Devlet Kurumlarındaki Kişiler

Devlet başkanları, seçimle iş başına gelmiş yetkililer, atanmış bakanlar, büyükelçiler ve resmî sözcüler gibi ulusal veya yerel düzeyde devlet görevlilerinin hesapları

Ön koşullar

 • Hesap, kişisel bilgilerinde devlet kurumundaki konumuna referans verir
  • Makama ait resmî hesaptır, kişisel hesap veya kampanya hesabı değildir 
 • Hesap profilinde, resmî devlet kurumunun URL'si yer alır
 • Şu anda kişisel bilgilerinde belirtilen devlet dairesinde görev yapmaktadır
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Onaylanmış bir devlet kurumunun resmî sitesinde adınız ve Twitter kullanıcı adınız için genel bir referans; URL, referansın ilgili sayfası ile bağlantılı olmalıdır
 • Devlet kurumundaki konumunuza referans veren en az 5 haber makalesinin bağlantısı
 • Resmî bir etki alanı adı olan bir e-posta adresini onaylayın
 • Geçerli resmî kimlik belgenizin fotoğrafı 

Siyasi Makam Adayları

Yaklaşan seçimlerde yerel veya ulusal düzeyde siyasi makam için resmî adayların hesapları. Adaylar, ilgili seçim yetkili makamına kayıtlı değillerse uygun bulunmazlar.

Ön koşullar

 • Hesap, aday olduğuna ve hangi siyasi makama aday olduğuna dair referans verir
 • Hesap, kampanya web sitesinin URL'sine bağlantı sunar
 • Kişi, henüz gerçekleşmemiş yerel veya ulusal düzeydeki bir seçim için ilgili seçim yetkili makamına resmî olarak kayıtlıdır
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Twitter kullanıcı adınıza da referans veren resmî kampanya web sitenizin bağlantısı.
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde yayınlanmış ve sizi siyasi makam için aday olarak referans veren 5 haber makalesinin bağlantısı
 • Geçerli resmî kimlik belgenizin fotoğrafı
 • Twitter kullanıcı adınıza veya kayıtlı e-posta adresinize referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, hesabınızın kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Şirketler, markalar ve kuruluşlar

Kuruluşlar

Şirketler, markalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar dâhil olmak üzere seçkin kuruluşları temsil eden hesaplar. Onaylanmış kuruluşların ikinci dereceden ilişkili hesapları da uygun olabilir.

Ön koşullar

 • Hesap profilinde resmî şirket web sitesine bağlantı yer alır
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Kuruluşunuzun halka açık borsadaki varlığını gösteren bir web sitesinin bağlantısı
 • Kuruluşunuzla ilgili olarak ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısı
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde kuruluşunuz hakkında Onaylanmış bir haber kuruluşu tarafından yayınlanan 3 veya daha fazla haber makalesinin bağlantısı
 • Hesabınızın takipçi sayısına göre aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde olduğunu gösterin

Liderler ve Yöneticiler

Onaylanmış şirketlerin, markaların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların liderleri ve diğer seçkin yöneticileri

Ön koşullar 

 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Kişiye ve Twitter hesabına referans veren, kuruluşunuza ait web sitesinin bağlantısı
 • Ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan, sizinle ilgili sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısı
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde, Onaylanmış bir haber kuruluşu tarafından yayınlanan ve liderlik konumunuzda size referans veren 3 veya daha fazla haber makalesinin bağlantısı
 • Geçerli resmî kimlik belgenizin fotoğrafı

Haber kuruluşları ve gazeteciler

Haber sektöründeki kişiler 

Muhabirler, haber spikerleri ve editörler dâhil olmak üzere, halka açık haber sunma rolünde Onaylanmış haber kuruluşları tarafından istihdam edilen kişilerin hesapları.

Ön koşullar:

 • Hesabınız, Twitter kişisel bilgilerinizde doğrudan uygun kuruluşun adına ve resmî URL'sine referans vermelidir. (@bahsetme kullanın veya işvereninizin resmî sitesinin URL'sini ekleyin)
 • İşvereninizin zaten Onaylanmış hesabı olmalıdır
 • Hesabınız, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Sizin ve Twitter kullanıcı adınızın resmî şirket web sitesinde listelendiğine dair kanıt
 • İşvereniniz tarafından son 6 ay içinde yayınlanan ve yazar olarak yer aldığınız 3 makalenin bağlantısı
 • Geçerli resmî kimlik belgenizin fotoğrafı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, hesabınızın kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Serbest Gazeteciler

Herhangi bir yerde istihdam edilmeyen ancak Onaylanmış haber yayınlarında yer alan kişiler  

Ön koşullar:

 • Hesabınız, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir.

 • Onaylanmış bir haber kuruluşu tarafından son 6 ay içinde yayınlanan ve yazar olarak yer aldığınız 3 makalenin bağlantısı. Görüş bölümleri kabul edilmez.
 • Geçerli resmî kimlik belgenizin fotoğrafı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, hesabınızın kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Haber Kuruluşları 

Ön koşullar:

 • Hesabınız, kişisel bilgilerde resmî web sitesine bağlantı sunar
 • Hesabınız, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Kuruluşunuza ve Twitter hesabınıza referans veren resmî bir web sitesinin bağlantısı
 • Hesap, aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde yer alarak yeterli düzeyde platform varlığı gösterir
 • Hesap, Google Trends kanıtı, ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısı veya nitelikli bir borsada listelenme sağlayarak kamu varlığı gösterir
 • Onaylanmış bir kuruluş tarafından son 6 ay içinde yayınlanan ve başvuru sahibine haber kuruluşu olarak referans veren 3 makalenin bağlantısı. 
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Eğlence

Eğlence veya Yapım Şirketi

Film stüdyoları, TV ağları ve müzik kuruluşları gibi önde gelen eğlence şirketlerinin hesapları onaylanabilir. Bu kuruluşlarla ilişkili filmler, etkinlikler/festivaller veya TV programları gibi prodüksiyonların resmî hesapları, Onaylanmış bir eğlence kuruluşuyla bağlantılı oldukları sürece onaylanabilir.

Ön koşullar:

 • Resmî web sitesi için profil bağlantıları
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde yer alarak yeterli düzeyde platform varlığı gösterin
 • Google Trends kanıtı, ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısı veya nitelikli bir borsada listelenme sağlayarak kamu varlığı gösterin
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde kuruluş hakkında Onaylanmış bir haber kuruluşu tarafından yayınlanan 3 veya daha fazla haber makalesinin bağlantısı
 • Kuruluşun resmî web sitesinin bağlantısı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Eğlence Sektöründeki Kişiler

Bu kuruluşlarla veya prodüksiyonlarıyla ilişkili sanatçı, oyuncu, yönetmen ve benzer rollerde bulunup insanların aşina olduğu diğer kişilerin hesapları

Ön koşullar:

 • Tanınmışlık kanıtı olarak sağlanan ve başvuru sahibine referans veren Onaylanmış eğlence kuruluşunun resmî web sitesi için profil bağlantıları
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Başvuru sahibinin 50'den fazla prodüksiyona katkı sağladığını gösteren IMDB sayfasının bağlantısı
 • Onaylanmış haber yayıncılarının son 6 ay içinde yayınladığı ve başvuru sahibinin konu edildiği 3 makalenin bağlantısı
 • Başvuru sahibinin Twitter hesabına özel olarak referans veren ve Onaylanmış bir kuruluşun resmî sitesi olan web sitesinin bağlantısı
 • Geçerli bir resmî kimlik belgesinin fotoğrafı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Spor ve oyun

Profesyonel spor organizasyonları, takımları ve ligleri

Profesyonel spor liglerinin, kulüplerin, takımların ve Olimpiyatlar ve Engelli Olimpiyatları gibi küresel müsabakaların hesapları

Ön koşullar:

 • Hesap profilinde resmî şirket web sitesine bağlantı yer alır
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Aynı coğrafi bölgede bulunan aktif hesapların ilk %0,05'lik dilimi içinde yer alarak yeterli düzeyde platform varlığı gösterin
 • Başvuru sahibine referans veren Onaylanmış bir resmî spor organizasyonu, takım veya lig web sitesinin bağlantısı
 • Google Trends kanıtı, ansiklopedideki tanınmışlık standartlarını karşılayan sabit bir Wikipedia makalesinin bağlantısı veya nitelikli bir borsada listelenme sağlayarak kamu varlığı gösterin
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde kuruluş hakkında Onaylanmış bir haber kuruluşu tarafından yayınlanan 3 veya daha fazla haber makalesinin bağlantısı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Profesyonel sporcular

Bu kuruluşlarla ilişkili sporcular, antrenörler, takım üyeleri ve benzer yönetim rollerinde olan veya insanların aşina olduğu diğer kişilerin bireysel hesapları. 

Not: "Etkili kişiler" kategorisi (aşağıya bakın) kapsamında Onaylama kriterlerini karşılamadıkları müddetçe üniversite düzeyinde (veya altında) ya da resmî alt liglerde yarışan amatör sporcuları onaylamayız.

Ön koşullar:

 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenir:

 • Başvuru sahibine özel olarak referans veren ve Onaylanmış bir kuruluşun resmî sitesi olan web sitesinin bağlantısı
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde, Onaylanmış haber kuruluşları tarafından yayınlanan ve başvuru sahibinin profesyonel sporcu olarak yer aldığı 3 veya daha fazla makalenin bağlantısı
 • Geçerli bir resmî kimlik belgesinin fotoğrafı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Oyun sektöründeki kişiler

Onaylanmış oyun ekipleri veya ligleriyle bağlantılı e-spor oyuncularının bireysel hesapları.

Ön koşullar:

 • Hesabın takipçi sayısı, bölgesinde ilk %0,05'lik dilimdedir
 • Onaylanmış bir oyun takımına veya lige bağlıdır ve kişisel bilgilerinde buna referans verir
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir

 • Başvuru sahibine profesyonel e-sporcu veya Onaylanmış e-spor takımının koçu olarak referans veren resmî takım ya da lig web sitesinin bağlantısı
 • Başvurudan önceki 6 ay içinde LauncherGamesbeatDexertoKotakuPolygon veya IGN gibi haber kaynaklarında yayınlanan ve kişi ile ilgili olan ya da kişiye referans veren 3 veya daha fazla makalenin bağlantısı
 • Geçerli bir resmî kimlik belgesinin fotoğrafı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

Aktivistler ve organizatörler

Yukarıda açıklanan mesleki kategorilerin dışında kalan ve farkındalık oluşturmak; bilgi paylaşmak; topluluk üyelerini bir sebep etrafında harekete geçirmek; sosyoekonomik, siyasi veya kültürel değişikliğe ön ayak olmak ya da topluluğu teşvik etmek için Twitter'ı etkili bir şekilde kullanan kişiler onaylanabilir.

Ön koşullar:

 • Hesap bir kuruluşu değil, bir kişiyi yansıtır
 • Hesabın takipçi sayısı, bölgesinde ilk %0,05'lik dilimdedir
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Hesap sahibinin adına referans veren veya savunma grubunda liderlik pozisyonuna sahip olduğunu belirten, savunma çalışmasıyla ilişkili resmî bir web sitesi.
 • Onaylanmış bir haber kaynağında son 6 ay içinde yayınlanan, kişi ve savunma çalışması hakkında 3 veya daha fazla makalenin bağlantısı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir

*Güncel olaylara karşılık olarak, kamu yararını çokça ilgilendiren meselelerdeki uzmanlıkları veya genel rollerinin yanı sıra taklitçilik karşısındaki hassasiyetlerinden dolayı yukarıdaki kriterleri tamamen karşılamayan hesapları onaylayabiliriz. Örnek:

 • Salgın veya diğer kamu sağlığı krizleri dönemlerindeki tıbbi çalışanlar,
 • Protesto zamanlarındaki veya önemli bir kültürel etkinlikle bağlantılı aktivistler ve yerel siyasi liderler,
 • Doğal afetler hakkında bilgilendiren kamu güvenliği ve gazeteci hesapları veya
 • Sivil hakları veya insan haklarını destekleme kampanyalarının organizatörleri, savunucuları ya da kurucuları

İçerik üreticileri ve etkili kişiler

Başvurudan önce en az 6 ay boyunca (platformdan bağımsız olarak) sürekli orijinal içerik yayınlayan ve diğer etkili kişiler için aşağıda listelenen takipçi veya bahsetme kriterlerini karşılayan yerleşik dijital içerik üreticileri.

Ön koşullar:

 • Hesap bir kuruluşu değil, bir kişiyi yansıtır
 • Hesap, coğrafi bölgesinde önemli düzeyde platform varlığı (bahsetme veya takipçi sayısının ilk %0,05'lik dilimi) kriterlerini karşılar
 • Hesap, yukarıdaki kategoride "aktif" hesapları belirtmek üzere özetlenen kriterleri karşılamalıdır

Ayrıca, Tanınmışlık ve Doğruluk kriterlerine uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız istenebilir:

 • Yakın zamandaki arama etkinliğinin kanıtını içeren bir Google Trends profili
 • Ansiklopedideki kişiler için tanınmışlık standartlarını karşılayan, sizinle ilgili sabit bir Wikipedia makalesi
 • Profesyonellikleri veya uzmanlıkları ile ilgili özel yayınlar dâhil olmak üzere, başvurudan önceki 6 ay içinde yukarıdaki Haber kriterlerini karşılayan haber kaynaklarındaki 3 ya da daha fazla referansın bağlantısı
 • Son 6 ayda yayınladığınız içeriği gösteren, Twitter dışında bir içerik sayfasının bağlantısı
 • Başvuru sahibinin Twitter kullanıcı adına veya kayıtlı e-posta adresine referans veren ve Onaylanmış kuruluşlar tarafından yayınlanan resmî web siteleri ya da haber makaleleri, başvuru sahibinin hesabının kimliğinin doğrulanmasına yardımcı olabilir.