ERKEN HABER - Antalya'da bir otelde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf bir araya geldi.

Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başından bu yana, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi ve bunu yine bölgede yer alan devletlerin kendi aralarındaki diyalog, istişare ve işbirliğiyle yapması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde bir adım daha ileri taşıyarak, kurumsal ve sürekli bir yapıya dönüştürmenin önemini anlatan Şentop, Dışişleri Bakanları arasında benzer bir mekanizmanın bulunduğunu hatırlattı.

Meclis Başkanları düzeyinde de kalıcı bir mekanizmaya dönüşmesi durumunda, ilişkilerin daha da derinleştirilmesine ortak yarar temelinde büyük katkılar sunulacağını aktaran Şentop, "Üç kardeş ülkenin meclis başkanları olarak bir araya gelmemiz bölgemizdeki barış, istikrar ve huzurun güçlenmesi noktasında ortak bir iradeye sahip olduğumuzun göstergesidir." dedi.

Adaylar döviz hesabıyla da bağış toplayabilecek Adaylar döviz hesabıyla da bağış toplayabilecek

Şentop, Türkiye'nin bulunduğu müstesna coğrafyanın, bir yandan her alanda büyük imkanlar sunarken diğer taraftan dünya üzerinde yaşanan sınamalar, belirsizlik ve çalkantılardan derinden etkilendiğini dile getirdi.

- "Bölgesel ve küresel barışın tesisi için güçlerimizi birleştirmeliyiz"

Bu nedenle sorunlara işbirliği içinde samimiyetle çözüm aramak ve işbirliğini ileriye taşıyacak güçlü mekanizmalar oluşturmanın bu dönemde daha da önem kazandığının altını çizen Şentop, "Bölgesel ve küresel barışın tesisi için güçlerimizi birleştirmeli, elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz." diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki soruna da değinen Şentop, Türkiye'nin bir yandan Azerbaycan'a haklı davasında destek verirken, diğer taraftan da Ermenistan ile normalleşme sürecini başlattığını hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, aynı zamanda bölgemizdeki sorunların yine bölge içi mekanizmalar yoluyla karşılıklı diyalog ve işbirliği temelinde çözülmesi gerektiğine dair vizyonumuzun da bir parçasıdır. Esasen bölgesel normalleşme vizyonumuz, dışarıdan müdahalelerin olmadığı, üçüncü tarafların nüfuz kurma arayışlarının asgariye indirildiği ve bölge ülkelerinin birbirleriyle barış ve işbirliği içinde kalkındıkları bir gelecek tasavvur etmektedir. Bunun hayata geçebilmesi için bölge içinde ilave gerginliklere yol açacak, güvensizlik ve tereddüt doğuracak hamlelerden kaçınmak, aksine samimiyet ve açıklıkla hareket etmek ve ihtiyaç hasıl olduğunda da dürüst diyalog kurabilmek tercihe şayan olacaktır. Bunda muvaffak olamazsak önümüzdeki tarihi fırsatı heba eder, bölge dışı aktörlerin daha fazla etkili olmalarının da kapısını aralamış oluruz."

Şentop, bölgede ulaştırma koridoru ve enerji alanında yapılacak işbirliklerinin ortaya çıkaracağı potansiyele dikkat çekti.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ve İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Galibaf da üçlü görüşme formatına devam edilmesi yönünde görüş bildirerek, destek oldu.

Bunun üzerine bir sonraki toplantının Bakü veya Tahran'da yapılması konusunda mutabık kalındı.