İklim değişikliği ile sıcaklığın artışı dünyanın dengesini bozmakta olup, kutuplardaki buzulların erimeye devam etmesi dünyayı endişelendirmektedir. Bu mevcut olumsuzluk, yağışların dengesiz olmasına ve akarsuların azalmasının yanı sıra, göllerin ve yeraltı sularının da fakirleşmesine sebep olmaktadır.  Bu durum, su fakiri olan ülkemizi daha da fakirleştirmektedir.

Yeryüzündeki su dağılımına baktığımızda suların %97‘si okyanuslarda ve denizlerde, %3’ü de karalarda bulunmaktadır. Dünyada bulunan suların %97’si tuzlu sudur. Bu yönüyle kullanılabilir tatlı su miktarı oldukça sınırlıdır.
Dünyadaki tatlı su kaynakları ve kullanım alanları oransal olarak çeşitlenebilmektedir. Kullanım suyunun oransal olarak dağılımına baktığımızda %69 tarım amaçlı, %19 endüstriyel ve %12 ev tüketimi oranlarıyla karşılaşılmaktadır. 
Kullanım suyunun Türkiye’de ki oransal olarak dağılımına baktığımızda %82 tarım amaçlı, %10 endüstriyel ve %8 ev tüketimi oranları olduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kullanım suyunun oransal olarak dağılımına baktığımızda ise %30 tarım amaçlı, %59 endüstriyel ve %11 ev tüketimi oranları olduğu görülmektedir.
Görüldüğü üzere dünyada su kullanımı konusunda tarım büyük oranda yer kaplamaktadır. Dünyada tarımın toplam su kullanımı içindeki yüzdesinin ülkelerin gelişmişlik derecesi arttıkça düştüğü genel itibariyle bu payın endüstriye ayrıldığı görülmektedir. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki tarım alanlarında su dağıtımı ve sulamada modern teknolojinin yoğun kullanımı, tarımda kullanılan su miktarını azaltmıştır. 
Su fakiri olan ülkemiz, tarımda kullandığı yüksek su miktarı ile yeni bir yüzyıla girme imkânı yoktur! Bu konuda acil tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde kuruyan göl sayımız artmaya devam edecektir. Göllerimizin kuruması çevre felaketini de beraberinde getirecektir.
Tarımsal sulama konusunda çiftçilerimiz eğitilmelidir.  Bu konuda ciddi yasal düzenlemeler yapılmalı ve uygulanmalıdır. Tarımda vahşi sulamadan tamamen vazgeçilmelidir. Devlet desteği ve Ziraat Bankasının üreticilere vereceği uygun kredilerle basınçlı sistemlere geçilerek sulamada modern teknolojiler kullanılmalıdır. Yapılacak bu hamlelerle su tasarrufunda başarı sağlanmalıdır.
Bir yazarın meşhur bir söz var ya; "Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır." Kuyuları kurutmadan yeni nesillere teslim etmemiz bir insanlık görevidir.