ERKEN HABER - - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat: 14.00'te başlayacak programda yapacağı konuşmada, kadro bekleyen sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin detayları açıklayacak.

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULDU

Sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin yasa tasarısı 29 Ocak 2022'de TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Tasarının içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Yaklaşık 500 bin personelin kadroya dahil edilmesini öngören düzenlemenin detaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi personelin hangi şartlarda alınacağını bildirecek.

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda kadroya kimlerin alınacağına yönelik tahminler şöyle: 

KİMLER KADROYA ALINACAK? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasında yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir."

Bu açıklamanın ardından düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil edildiği belirtilmişti.