SEÇSİS’ ve ‘SSPS’ genelgesi Resmi Gazete’de SEÇSİS’ ve ‘SSPS’ genelgesi Resmi Gazete’de

ERKEN HABER - Nail Kadırhan'ın haberi - Şırnak Valiliği, Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanına ilişkin karar aldı. Vatandaşların 1 Mart'a kadar söz konusu bölgelerden uzak durması istendi.

Valilik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"T.C. Şırnak Valiliği 13.02.2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; 

Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi,  Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Şubat(Dâhil) 2023 – 01 Mart(Dâhil) 2023 tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. 

Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur."