ERKEN HABER - ÖZEL - Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında şirketlerin yaptığı yardımlar tartışma konusu oldu.

Yasalara göre ticari işletmelerin gelirleri ile işletme giderleri arasındaki net karı üzerinden yıllık yüzde 25 gelir vergisi ödeniyor. Yapılan yardımlar işletmelerin gideri sayılarak kar oranı düşürülmüş oluyor.

Şirketler, yaptıkları yardımları mali tablolarında gider hanesine yazıyor. Böylece firmaların gelir ve giderleri arasındaki fark azalmış oluyor. 

Petrol ucuzluyor, akaryakıt zamlanıyor Petrol ucuzluyor, akaryakıt zamlanıyor

YARDIMLARIN DÖRTTE BİRİ

Şirketlerin bir yılda yapmış olduğu kar oranı, işletmelerin işçilik giderleri dahil tüm faaliyet maliyeti gider, ürün ve hizmetlerinden tahsil edilen para ise gelir olarak kaydediliyor. 

Gelir ve giderler arasında oluşan miktar ise işletmelerin kazancını ortaya çıkarıyor. İşletmeler kazançlarının yüzde 25'ini devlete gelir vergisi olarak ödüyor.

Örneğin, bir firmanın 5 milyon liralık net karının 1 milyon lirasını devlete gelir vergisi adı altında ödemesi gerekiyor. Şayet söz konusu firma 5 milyon lira yardımda bulunduysa bu yardımın 1 milyon lirası devlete ödemesi gereken ancak yardım yaptığı için ödemeyeceği miktardan oluşuyor.

Böylece yapılan yardımların dörtte biri devlet tarafından yapılmış oluyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERİN DURUMU

Esnaf olarak tabir edilen küçük işletmeler ise yıl sonunda gelir ve giderlerini dengelemek, gelirlerini düşük göstererek daha az gelir vergisi ödemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Geliri giderinden fazla olan küçük işletmeler, giderlerini fazla göstermek için gider kalemlerine fatura bularak aradaki farkı kapatmaya çalışıyor.

Bazı firmalar birbirleri arasında yüzde 18 olan KDV ücretini veya bu ücretin yarısını ödemek kaydıyla fatura temin edip giderlerini artırmakta, böylece devlete ödemek zorunda olduğu yüzde 25 gelir vergisini en aza indiriyor.

GÖNÜLLÜ YARDIMLARI

Depremler nedeniyle yapılan ancak miktarları küçük olduğu için çok fazla önemsenmeyen bireysel yardımlar ise tamamen devletten bağımsız ve yardım yapanların kendi cebinden karşıladığı yardımlardan oluşuyor.

Kumbaralarındaki paraları gönderen çocuklardan, oyuncak paralarını paylaşan çocukların yanı sıra maaşını ve harçlığını bağış yapanların yaptıkları miktarların tamamını kendileri karşılamış oluyor.

Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında düzenlenen yardımlarda 115 milyar lira bağış toplanmış, söz konusu bağışların yarısı bankalar tarafından, kalan kısmının büyük miktarları ise işletmeler tarafından bağışlanmıştı.