SGK sistemimize ne olduysa 2003 yılında emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme çıkarıldığında oldu.

Bunun vebali çoktur bazılarının omuzlarındaki...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diye tabir edilen mağduriyeti getiren yasal düzenleme sırasında AA'nın Parlamento muhabirliğini yapıyordum.

İşte tam o yasa görüşüldüğü sırada dönemin SGK Genel Müdürü, 8 yaşındaki çocuğunu EYT'li olmasın diye yasa kabul edilmeden önce apar topar sigortalı yapmıştı. Hem de bir film şirketinde reklamlarda rol aldığı gerekçesiyle... Yasa kabul edildikten sonra görevden alındı alınmasına ama olan vatandaşa oldu, mezarda emeklilik gitti yerine ahirette emeklilik geldi.

İşte sistemin kırılma noktası da bu olmuştu.

Vebali olanlar çoktur diyorum ya işte o vebal sahiplerinden birçoğu yasayı çıkarmakta destekleyip kendi çocuklarını kurtarmanın peşine düşmüşlerdi.

Çıkarılan yasanın özü şuydu: "08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde, emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir."

SİSTEMİN TIKANIKLIĞI

SGK sisteminde eksiklik çok ama bir eksiklik de emekliliğe hak kazanmış olanlara yönelik haksızlık var. 

Emekliliğe hak kazanmış ancak maaşa bağlanamamış EYT mağdurları sayesinde devletin gelir kaybı büyük.

Emekliliğe hak kazandığı dönemde maaşının yüksek oluşu, o döneme göre priminin yüksek yatırılmış olması, emeklilik maaşını belirliyor. 

Emekli maaşı bekleyenlerin büyük çoğunluğu farklı işlerde çalışmasına rağmen SGK yaptırmıyor, devlete sigorta primi ödemiyor. 

Nedeni çok açık ve net: "Eğer sigorta yaptırırsam emekli maaşım düşecek"

Hem devlete sigorta ödeyeceksin, prim gün sayın artacak, toplam sigortalılık süren uzayacak ama maaşın azalacak. Bu nasıl bir mantık anlaşılır gibi değil.

İşverenin de işine gelmiyor değil, sigorta primi ödemeden işçi çalıştırabiliyor, hem de işçinin rızasıyla.

Akıl tutulması bu olsa gerek.

Devlete prim ödemek isteyen ancak sigorta primi ödeyeceği için emekli maaşı azalacak olan kesim azımsanmayacak kadar.

Yasama ve Yürütme'nin tek elde olması hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben demem o ki;

Yeni bir düzenleme yapılarak, SGK primi ödenen miktarın ve yılların toplamı, emeklilik maaşının belirlenmesinde esas alınmalıdır.

SGK primi ödenmesi halinde asgari ücret üzerinden dahi olsa prim ödeyeni cezalandırmayıp maşının artması sağlanmalıdır.