Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesinde düzenleme yapıldı.

ERKEN HABER - Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin SGK yönetmeliğine göre, bu kapsamda “uyumlu borçlu olma” şartı; “gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en fazla 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olma” kriterine bağlandı.

EN AZ 3 YIL İSTENİYORDU

Elon Musk ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu Elon Musk ilk defa Forbes 400'ün en zengini oldu

Önceki uygulamada başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak uyumlu borçlu olarak kabul edilmek için yeterli olabiliyordu.

Bu düzenlemeye göre, yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en fazla 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgeleri veya beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecek.

İŞYERLERİ KRİTERİNDE DÜZENLEME

Yönetmelikle ayrıca, borç tutarlarına göre SGK alacaklarında tecil ve taksitlendirme kapsamına girecek iş yerlerine ilişkin maddede de düzenleme yapıldı. Bu kapsamdaki tecil ve taksitlendirmeye alacak tutarları dikkate alınarak karar verecek mercileri belirleyen madde sadeleştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerli olacak.