İran'da Mahsa Amini'nin kıyafetleri nedeniyle öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinde şeriatçılar ile Atatürkçüler arasında tartışma başladı.

ERKEN HABER - İran'da meydana gelen Mahsa Amini olayı, dünya gündeminde kalmaya devam ediyor.

Türkiye'deki Atatürkçü ve çağdaş yaşamı savunan bir grup,  Mahsa Amini'nin Ahlak Polisi tarafından kıyafetlerinden dolayı darp edilerek öldürülmesine tepki göstermeye başladı. Söz konusu grup, Şeriatla yönetilen İran'a gösterdikleri tepkileri artırarak, İslamiyet ve Müslümanlara yönelik de tepki göstermeye başladı.

Bunun üzerine sosyal medyada İslamiyet ve Müslümanlığı savunanlar ise Mahsa Amini olayı üzerinden İslamiyet'e saldıran kişilere karşı "5816kaldırılsın" tepkisi göstermeye başladı.

Yapılan paylaşımlarda, şapka giymediği gerekçesiyle idam edilenler gündeme getiriliyor. Şapka inkılabıyla Mahsa Amini olayı irtibatlandırılarak, Atatürk'e hakareti suç sayan 5816 Sayılı Kanunun kaldırılmasını gündeme getiriyorlar.

ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5816

Kabul Tarihi : 25/7/1951

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/7/1951 Sayı : 7872

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 32 Sayfa : 1842

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.