Endüstri 4.0 insanların yapay zeka ve algoritmalar ile otomatikleştirildiği yapıdır.

Son yıllarda tüm dünyada çığ gibi büyüyen bu yatırımlar pandemiyle birlikte hızlanmıştır. 
Çünkü; sıfır hata ve düşük maliyet ile üretim yapabilme imkanı vermektedir. 


Bu değişime karşı koymak imkansızdır. 

Robotlar öğrenmeden önce biz öğrenelim!


Bu konuda atağa geçip zamanı yakalayanlar, önümüzdeki dönemde gelişmişlik ya da az gelişmişlik ile değerlendirilecektir.

Aslında ülkemizin en fazla ihtiyacı olan konu için bir açılım olan otonom teknolojilerini bir fırsat olarak düşünmek yerinde bir bakış açısıdır.

Tüketim odaklı büyümeden üretim odaklı büyümeye evrilmenin sağlanması ve üretim şekillerinin yüksek katma değerli bir hal alması, küresel boyutta rekabet edebilmenin ön adımlarıdır.

2BF20443-0E90-43E9-92D7-7F4F20E996B9

Bilek gücünün neredeyse gerekmediği bu devrimde dezavantajlı bireylerin de istihdamını sağlamak çok daha kolay olacaktır.

Ancak işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde ilk akla gelen soru,

Robotlar işsizliği artırır mı?

Aslında her alanda olduğu gibi teknolojik entegrasyonlarda dengeler korunduğunda böyle bir sıkıntı olmayacaktır.

Böylesi bir teknolojik geçiş sürecinde,

Hali hazırda çalışanlara insan kaynakları birimleri tarafından teknoloji eğitimi verilmelidir.

  •  Robotlar ve insanların birlikte çalışacağı teknolojik limitler dahilinde hayata geçirmeliyiz.
  • Bu dönüşümü sağlamak için kodlama ve yapay zekaya aşinalık sağlayacak disiplinler arası organizasyonlar desteklenmelidir. 

Üniversiteler bu alanda mühendisler yetiştirirken, mühendislik fakülteleri mutlaka iktisadi ve idari bilimlerle entegre eğitimi sağlamalıdır.

Koordineli çalışma ile üretim ve pazarlama bilgisi birbirini destekleyecek ve arz talep dengesi sağlanacaktır.

Organize sanayi bölgeleri ve üniversiteler iç içe geçmiş bir çalışmayı harekete geçirmeli ve teorinin pratikte uygulamaları geliştirilmelidir.

Tabi aklımıza önceki soru tekrar geliyor.

Üniversite okumayanlar ve ya okuyamayanlar işin neresinde olacak yoksa işsizmi kalacak?

CE420900-97AD-48DE-B277-4C1451D8BF75

Özellikle bu süreci yönetmek çok büyük önem arz ediyor.

Hali hazırda işsiz olan yada teknolojik bilgiye uzak olanların iş gücüne katılması için mutlaka hızlı adımlar atılmalı...

  • Nitelikli iş gücü profilinin arttırılması için işsiz kalmış yada farklı alanlarda çalışan kişilerin eğitimlerini tamamlayacak ücretsiz kurslar açılmalı ve istihdam sağlamak noktasında köprü görevi görülmelidir

Burada devletin koordinatörlük görevini yerine getirmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve kamu-özel işbirliğinin sağlanması temel adımdır.

  • Değişime direnç göstermek yerine hızlı adaptasyon sağlayacak kanunlar çıkarılmalıdır.
  • Kamu ve özel sektör sürece hazır hale getirilmelidir.

Yurtdışına giden bilim adamları belirli dönemlerde ülkesine davet etmek yerine onların kalmalarını sağlayacak bir ekosistem acilen inşaa edilmelidir.

Aynı zamanda özellikle küçük ve orta işletmelerin gelişimine de yardımcı olmak adına teknolojik değişimleri kazandıracak ve değişimleri takip etmelerini sağlayacak danışmanlık hizmetleri verilmelidir.

Çünkü, istihdamın büyük çoğunluğu bu işletmeler tarafında sağlanacaktır.

Bilindiği üzere sistem kurmak bir sistemi yönetmekten daha zordur. 

"Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklersen devamı doğru gelir"

Sonuçta dışarıdan siber müdahelelere açık bir hayata geçiş yapıyoruz ve kapı kilitlerimizi sağlam tutmalıyız.

Bu nedenle siber güvenlik ve saldırılara karşı hazırlıklı olmakta gerekli.

Sistemde istihdam edilecek tüm çalışanlara ihtiyacı kadar siber güvenlik ve veri analitiği konusunda yoğun eğitimlerin verilmesi hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlanmalıdır.

En önemlisi ise "ZAMAN BEKLEMEZ" hızlı olmalıyız.