ERKEN HABER - Bakanlıkça hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş'ta 4.3 ve 4.1  deprem Kahramanmaraş'ta 4.3 ve 4.1 deprem

Yönetmelikle parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşullarında düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, 2 bin 500 metrekare üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde, ilgili bentteki şartlar ile açık alanları dahil taban alanlarının toplamda yüzde 3'ü geçmemesi, muvakkat yapı ölçülerini aşmaması kaydıyla kamuya ait aile sağlığı merkezi yapılabilecek.

Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi bulunan binalarda da yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre, binanın ihtiyacı için güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri kurulabilecek.

Yönetmelikle ticaret + konut kullanımlı yapılaşmış parsellerdeki kullanım oranında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda yönetmelikte "ticaret" veya "merkezi iş alanı" kullanımlı, plan notlarında konutun veya yüksek nitelikli konutun (rezidans) da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlardaki ofis ve büroların konut olarak kullanımına yönelik şartlar da yer aldı.