ERKEN HABER - Kovid-19 Pandemisi döneminde kesilmiş olan cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ödenen idari para cezalarının geri ödenmeyeceği ile ilgili madde iptal edildi. Pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin cezalar geri alınabilecek.

Kovid-19 pandemisi zaman diliminde kesilen cezaları ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış olan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararına göre; pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Verilen kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğuyla karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

PARA CEZALARI İPTAL EDİLMİŞTİ

2022 yılının sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

Felçli hastayı yürütmeyi başardılar Felçli hastayı yürütmeyi başardılar

Buna göre, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.