ANKARA (AA) - AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, 38 ülkeden üst düzey katılımla OECD Konferans Merkezi'nde düzenlenecek toplantı, "Herkes için sağlıklı ve dayanıklı bir çevrenin sağlanması" temasıyla yapılacak.

Toplantı kapsamında, OECD Sekretaryası tarafından ilk olarak, "Bakanlar Büro Grubu" oluşturulacak. Bakan veya bakan yardımcılarından oluşan grup, toplantı kapsamındaki oturumlara başkanlık edecek.

Toplantının ilk günü Bakan Kurum, diğer ülke bakanlarıyla "Özel sektörle diyalog, net sıfıra esnek ve adil geçişi sağlamak" konulu çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

İlk genel oturum ise "iklim değişikliği (azaltım, adaptasyon ve finansman)" başlığı altında yapılacak.

Oturumda, ülkelerin COP26 sonrasında atılabilecek adımlara dair görüşleri, uzun vadeli iklim hedefleriyle kısa vadeli hedeflerin uyumlaştırılması, karbon fiyatlandırılması ve iklim finansmanı konularının tartışılması öngörülüyor.

Toplantının ikinci genel oturumu "plastikler" olacak

Toplantının ikinci gününde ise bakanlar, "Çevre hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kurum, eğitim ve kamu bilinci" konulu kapanış çalışması öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Yemeğin ardından ikinci genel oturum, "Küresel plastik sorununun ele alınması" başlığı altında yapılacak.

Oturumda, "plastik üretiminin ve kullanımının mevcut durumunun ve gelecekteki kullanımının çevresel etkileri, sürdürülebilir plastik üretimi, ikincil plastik piyasaları, ulusal ve uluslararası uygulamalar ve politikalar" ile UNEP bünyesinde geliştirilen plastiklerle ilgili anlaşmaya dair görüşlerin bildirilmesi gibi konular tartışılacak.

Ayrıca, OECD tarafından plastiklerle ilgili yeni bir hukuki belgenin hazırlanmasına dair görüşlerin de toplantı kapsamında alınması öngörülüyor.

Oturum kapsamında, Küresel Plastik Gözden Geçirme Raporu'nun da toplantı öncesinde sonuçlandırılması ve Bakanlara sunulması da gündemde yer alıyor.

EPOC Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenecek alt oturumlarda ise "sosyal çevresel politika bağlantıları", "biyoçeşitliliğin kaybının durdurulması ve tersine çevrilmesi", "iklim değişikliğinden kaynaklanan kayıp ve zararların yönetilmesi ve azaltılmasına dair yaklaşımlar", "çevre ve sağlık", "ticaret ve çevre", "okyanuslar ve mavi ekonomiler" ile "dijitalleşme ve çevre" konuları ele alınacak.

EPOC Bakanları Toplantısı sonunda da hazırlanacak Bakanlık bildirisinin kabul edilmesi bekleniyor.

- İkili görüşmeler

Toplantı kapsamında Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve çevre bakanları ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Malatya'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı Malatya'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş