Müteahhitlik yapmak için hiçbir şart yoktur. Ne diploma, ne sermaye, ne bilgi ne tecrübe ne de yasal şart aranıyor müteahhitlik için. Sadece kısa zamanda para kazanmak arzusu ve gözü açık olmak yeterli.

Yazımın hepsi bundan ibarettir...