Türkçülük Irkçılık değildir.. Türkçülük coğrafyanın bize dayattığı koruma iç güdüsüdür, Türkçülük İslam'ın insani gördüğü asabiyet duygusudur..

Türkçülük kaderin hangi etnik kökenden olursa olsun bu coğrafya insanını başına memur ettiği vefa duygusudur, İlay-ı Kelimetullah için Nizam_ı Alem ülküsüdür.

Türkçülük Kürde, Türkmene, Çerkeze, Boşnağa hülasa, tüm dünyanın bin yıldır Anadolu Müslümanına verdiği ismin tarihsel tescilidir.

3 Mayıs 1944, Ülkü Devlerinin, Türk milliyetçilerinin Türk kimliğine sâhip çıkmak için her türlü baskı ve dayatmaya rağmen bir kere daha kıyâma durduğunun, tarihe şerh düşüldüğü önemli bir gündür..

3 Mayıs 1944, Millî ve Manevi değerlerimizin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası’yla alâkalı görüş bildirmenin suç sayıldığı, Türk isminin Marksist bir bataklıkta çürütülmeğe çalışıldığı bir dönemde içerdeki ve dışarıdaki ihanet odaklarının tezgâhladıkları oyunlara karşı; Türk milliyetçiliğinin, öze dönüş hareketidir.

Şeflik Dönemi’nde uygulanan dikta rejimine, komünist faaliyetlere ve dönemin hıyanet içindeki idarecilerine karşı; bir avuç insan tarafından gerçekleştirilen şerefli bir başkaldırı günüdür.

3 Mayıs 1944,Şeflik döneminin milleti fakirleştirmekle kalmayıp, millî ve manevi değerlerini hiçe sayan jakoben anlayışa ve dönemsel oligarşik çıkar odaklarına karşı Türk milliyetçilerinin destansı çıkışıdır.

Tükçülük;

Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir.

Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir.

Gönülleri birleşenler ölse de bir gün

Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün.

Ey ekmeği alınanlar! Selam sizlere!

Ey rütbesi çalınanlar! Selam sizlere!

Kardeş yahut arkadaştır diye evleri,

Ocakları dağıtılan ülkü devleri,

Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar,

Bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar!

Selam şanlı mazimize! Selam yarına!

Selam zafer ordusunun silahlarına!

Ey geçmişin yiğitleri! Selam sizlere,

Ey yarının şehitleri! Selam sizlere!

Merhum ATSIZ'ın Mısralarındaki, ruh iklimine ilham olacak çilelerin bayraklaştığı gündür.

79. seneyi devriyesinde bir kere daha milletimin “3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ”nü kutluyor, bu şuurun tüm asli unsurlarını Rahmetle yâd ediyorum.