ERKEN HABER - MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na gönderilen kanun teklifi ile Türk Tabipler Birliği’nin adının Tabipler Birliği olarak değiştirilmesi, hekimlerin Birliğe üye olmalarının zorunlu olmaktan çıkarılması; Devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile terör suçlarından mahkûm olanlar ve KHK ile kamu hizmetlerinden çıkarılanların Birlik üyeliğine ve Birliğin organlarındaki görevlerine son verilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmeti dışında çalışan hekimlerin zorunlu üye olmasından gücünü alan TTB'nin, tüm doktorlar adına söz söyleme, hekimlik alanlarına müdahil olma ve mesleki disiplin açısından yargılama haklarına sahip olduğu belirtildi.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Dünyadaki uygulamaların aksine Türkiye'de ulusal doktor derneklerinin tek elde toplanarak TTB'nin yetkilendirildiği, böylelikle bütün tabiplerin kaderinin Birliğin insafına bırakıldığı dile getirilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin, milli güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızdaki terör hareketlenmeleri ve milletin güvenliğini tehdit eden terör unsurların bertaraf edilirken, milletin can ve mal güvenliğini koruyan, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar veren açıklamalar, devlete karşı işlenecek en ağır suçtur. Milli birliğin tesisini zedeleyen açıklamalar ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden beyanlar vermek tabip meslek mensuplarının ve STK'lerin işlevi olmamalıdır. TTB'nin, milli güvenlik meselelerinde bile terör odaklarıyla aynı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar vermesi, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan birliğin isminin başında 'Türk' ibaresinin geçmesi kamuoyu vicdanını ve aynı görüşü savunmayan ancak kamu dışında çalışmak için üye olmak zorunda kalan tabiplerimizi rahatsız etmektedir."

İYİ Parti milletvekileleri, Genel Kurul'u terk etti İYİ Parti milletvekileleri, Genel Kurul'u terk etti

5 maddeden oluşan teklifle, Birliğin isminden Türk ifadesi çıkarılarak "Tabipler Birliği" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Tabiplerin TTB'ye üye olma zorunluluğu, isteğe bağlı hale getiriliyor.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu'nda yazılı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ile KHK'ler ile kamu hizmetinden çıkarılanların TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılacak ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek yerlerine yenileri seçilecek.