ERKEN HABER - İngiltere'de kurulu Koza Ltd'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin davada Koza Ltd. ve Akın İpek'in Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin (Supreme Court of United Kingdom) kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Şırnak'ta sahte rapor operasyonu Şırnak'ta sahte rapor operasyonu

Koza Altın İşletmeleri'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin yüzde 100 oranında iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza Ltd'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak şirketimiz (Koza Altın İşletmeleri AŞ) ile Koza Ltd. ve Akın İpek (davacılar) arasında görülen davada davacıların, Koza Altın İşletmeleri AŞ yönetimine atanan kayyumların Koza Altın İşletmeleri AŞ'yi İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiası ilk derece mahkemesince reddedilmişti. Söz konusu karara karşı yapılan temyiz başvurusu 7 Ekim 2022'de Koza Altın İşletmeleri AŞ lehine neticelenmiş ve konuya ilişkin olarak 13 Ekim 2022'de kamuoyu bilgilendirilmişti.'' denildi.

Anılan temyiz mahkemesi kararına karşı Koza Ltd. ve Akın İpek (davacılar) tarafından Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne yapılan itirazın, ilgili mahkeme tarafından 1 Şubat 2023 tarihli kararı ile kesin olarak reddedildiği bildirilen açıklamada, açıklama konusunun karar ile birlikte kayyumların yetkisine ilişkin olarak, davacılar tarafından yapılan tüm başvuruların kesin olarak Koza Altın İşletmeleri AŞ lehine neticelendiği belirtildi.