ERKEN HABER - Sürü psikolojisini mercek altına alan bilim insanları grup içindeki kolektif davranışları inceledi.

koyun2

ABD'nin 'çıkışı' AB'nin 'bitişi' mi? ABD'nin 'çıkışı' AB'nin 'bitişi' mi?

Hayvanların bir grup içerisinde takındığı kolektif davranışlarına yönelik yapılan yeni bir araştırmada; sürü psikolojisini mercek altına alınırken, koyun sürülerinin ortak akla ulaşıp liderlerini değiştirmeyi tercih edebildiklerini ortaya çıkarıldı.

koyun5

Şimdiye dair yapılan araştırmalarda koyun sürülerinin toplu davranışını izah etmek için çeşitli teoriler kullanıldı. Ancak söz konusu teoriler birçok hayvan grubunun sergilediği hiyerarşik yapıyı ve yol gösterici bir liderliğe sahip olmanın olası faydalarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

koyun6

Fransa'daki Côte d'Azur, Toulouse ve CY Cergy Paris Üniversitelerinden Luis Gómez-Nava, Richard Bon ve Fernando Peruani isimli araştırmacılar, koyun sürülerinin kollektif davranışlarını incelemek için fizik teorisini kullandı. Elde ettikleri bulguları Nature isimli bilim dergisinde yayınlayan araştırmacılar, sürüdeki koyunlar arasında liderlik ve üyelik rollerinin değişmesinin, bir tür kolektif zekaya ulaşıldığını gösteriyor.

İngiltere'de yapılan araştırmada kansere yol açabilen yeni mutasyon imzaları saptandı
Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Peruani, "Çoğu toplu yaşayan hayvan sisteminde, toplu hareket sürekli bir süreç değildir ve bölümler halinde meydana gelir. Toplu hareket aşamaları dinlenmek veya beslenmek gibi sebeplerle kesintiye uğrar" dedi.