12 ilde 24 idare mahkemesi kurulacak 12 ilde 24 idare mahkemesi kurulacak

ERKEN HABER - Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Dikkatine;
“Kızılay kan bedeline yüzde yüz zam yaptı” başlıklı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın
yapılması zorunlu olmuştur.
Bir milletvekilinin iddialarına dayandırılan haber tamamıyla gerçek dışıdır. Türk Kızılay
Kanunla verilen yetkiye ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun olarak
gönüllü bağışçıdan aldığı kanı laboratuvar güvenlik testlerinden geçirip üç farklı kan
bileşenine ayırarak , ihtiyaç duyulduğu için talep yapan tüm hastanelere, özel donanımlı
araçlar ile uygun koşullarda ulaştırır. Bu süreçlerin hiçbir anında vatandaşlardan “kan parası”
adı altında ya da başka bir ad altında kan kullanımıyla ilgili olarak HİÇBİR ÜCRET TALEP
EDİLMEMEKTEDİR.
Türk Kızılay yürütmekte olduğu kan bankacılığı faaliyeti için belirli maliyetlere ve giderlere
katlanmaktadır.
Bu maliyetlerin başlıcaları;
• Kan bankacılığında kullanılan tıbbi sarf malzeme ve ekipmanların maliyeti,
• Profesyonel çalışanların ücret, SGK ve vergi ödemelerinin maliyeti,
• Kan bankacılığı için kullanılan araç kirası, bina kirası, elektrik, su, doğalgaz vb.
giderleri,
• Kan bankacılığı için gerekli ve belirli bir amortisman ömrü olan demirbaş alım
giderleri,
• Faaliyetin daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi ve artan kapasiteyi
karşılayabilmesi için bina inşaat ve tadilat giderleridir.
Türk Kızılay’ın KAN VE KAN BİLEŞENLERİ KONUSUNDA ÜCRET BELİRLEME DURUMU SÖZ
KONUSU DEĞİLDİR. Yukarıda bahsedilen maliyetler SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu
tutarın belirlenmesi ise Sosyal Güvenlik Kurumunca toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu
tarafından yapılmaktadır. Belirlenen tutar Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUY) “Tanıya dayalı
işlemlerin kapsamı” başlığından karşılanmaktadır. Bu komisyon tarafından Türk Kızılay’dan
maliyet verisi istenmemektedir.
SGK tarafından belirlenen tutar, Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen Kan Hizmet Maliyetini
karşılamakta yetersiz kalmakta ve bu durum Türk Kızılay tarafından sübvanse edilmektedir.
Kan hizmetlerine SGK tarafından hastaneler üzerinden yapılan ödeme tamamen kan
bankacılığı faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Sistemin sürdürülebilirliği Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olup düzenlemelere ilişkin Türk
Kızılay’ın herhangi bir karar verici etkisi bulunmamaktadır.
Gerçek durum böyle olmakla birlikte ve bu iddiaları ortaya atanların da bunu bilmesine
rağmen, Kızılay’ın kan sattığına dair bir algı oluşturmaya yönelik çalışmalar en hafif tabiriyle
“ahlaksızcadır”. Kızılay, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu iddialar ve haberlerle ilgili yasal
haklarını sonuna kadar kullanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur."