Birgi, "Dünyanın En İyi Köyleri" listesinde Birgi, "Dünyanın En İyi Köyleri" listesinde

ERKEN HABER AJANSI - Özel Haber - Kazan Tatar milli şairi Abdullah Tukay vefatının 109. yıl dönümü vesilesiyle Ankara’da bulunan büstü başında anılacak. Tukay, için 24 Nisan 2022 saat 14.00’te anma etkinliği yapılacak. Ankara’da Kazan Tatar milli şairi Abdullah (Gabdulla) Tukay’ı anma etkinliği düzenlenecek. Şair Abdullah Tukay için vefatının 109. yıl dönümü kapsamında Ankara’da anma etkinliği düzenlenecek. 24 Nisan Pazar günü saat 14.00’te düzenlenecek etkinlik şairin büstünün yanında gerçekleşecek. Abdullah (Gabdulla) Tukay, kimdir? Kazan Tatarlarının millî şairi Abdullah (Gabdulla) Tukay, 26 Nisan 1886’da Kazan bölgesi Menger ili Kuşlavıç köyünde (şimdiki Tataristan Cumhuriyeti Arca bölgesinde) doğmuştur. Küçük yaşta yetim kaldığı için evlatlık verildiği aileler ve akrabaları arasında elden ele ve ilden ile dolaşan Tukay’ın çocukluğu Sansa, Üçili, Kırlay Köylerinde geçmiş; ilköğrenimini Kırlay Köyü Medresesi’nde almıştır. Daha medrese talebesi iken ilk şiir denemelerini yazarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Tukay, medrese öğrenimi esnasında Gark-ı Rus, Tercüman gibi gazetelere ilaveten İstanbul ve Arap gazetelerini de takip etmiştir. 1902 yılında Tukay, kendisine ciddi anlamda tesir eden Mutiullah Hoca’nın oğlu Mehmet Kâmil Efendi ve İstanbul’dan gelip medreseye kaydolan Abdülveli adlı bir talebe ile tanışmıştır. Tukay’ın medresede dostluk kurduğu Abdülveli isimli İstanbullu bir talebe burada bir yıl kalmış ve bu süre zarfında Tukay’a İstanbul Türkçesi ile Osmanlı edebiyatını sevdirmiştir. Tukay, doğduğu ve edebi hayatında önemli yere sahip olan 1905-1907 yılları arasına tekabül eden döneminde yaşadığı Cayık (Uralsk) şehrinden 1907 yılının güzünde Kazan’a dönmüş, o zamanki edebî-medenî muhitin merkezi olan Kazan’da olgunlaşmıştır. A. Kemal ile birlikte Yeşin, Yalt-Yult dergilerini çıkaran Tukay, El Islah gazetesinde sık sık yazmıştır.