ERKEN HABER - İŞKUR Aralık 2022 iş ilanları güncellendi! Temizlik personeli, bekçi, zabıta, güvenlik görevlisi ve memur alımlarının bir kısmı İŞKUR'dan alınıyor. Son olarak Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İŞKUR'dan işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular da İŞKUR üzerinden yapılıyor.
İŞKUR personel alımlarına yenilerini ekledi. Aralık ayında binlerce işçi, memur alımı olacak. Başvurular başladı! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, zabıta; geçici ve daimi olmak üzere personeller alınacak.

Bakanlıklarda, hastanelerde, bankalarda, okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler buraya! Başvuru şartlarına göre en az 18 yaşında olanlar başvuru yapabilecek. En düşük maaş İŞKUR'da 5.500 TL olarak ödenmekle birlikte mesleğe göre maaşlar 9.300 TL ve üzerine çıkabiliyor.

Emniyet kemeri anneyi kurtardı, 8 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi Emniyet kemeri anneyi kurtardı, 8 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

Güncel iş ilanları başvuru şartları şöyle:

OGM İŞKUR İŞÇİ ALIM İLANI 2022

OGM taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü olmak üzere 224 daimi işçi alımı yapacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.

ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde
yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,

4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,

5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

İŞKUR başvuru ekranını aktifleştirdi! KPSS'siz tecrübesiz işe alım yapılacak! 18-47 yaş arası 9.800 TL maaşla hastanelere, bankalara, okullara, kamuya...
6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

9. İŞKUR Açık İş İlanları Ulusal düzeyde yapılacaktır.