Harf İnkılabı, Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bir inkılap değildir. Cumhuriyet döneminde yapılan harf inkılabı Latin harflerle, Osmanlı döneminde yapılan harf inkılapları ise Arapça harfler üzerinde yapılan değişikliklerle ortaya çıkmıştır.

2’nci Meşrutiyetin ilanından sonra, Arap harflerinde sesli harflerin olmaması ve Arapçada bulunan üstün, esre ve ötrenin Osmanlıcada kullanılmaması nedeniyle okuma zorluklarının ortaya çıkması harf inkılabına sebep teşkil etmiştir.

Enver Paşa inisiyatifi eline alarak harflerin ayrı yazılması, belirlenen sesli harflerin kullanılması ve bu yazışma türünün orduda kullanılması için emir vermiştir. Böylece orduda sesli harflerin de olduğu ve harflerin ayrık yazıldığı yazışma şekli uygulamaya konulmuştur. Ancak uygulama istenildiği gibi kalıcı olmamıştır. Çünkü yazışmalar sırasında yeni yazıyı okuyamayanlar, eski şekilde yazımını da istemişlerdir.

O dönem şube müdürü olarak görev yapan İsmet İnönü, Harbiye İkinci Reisi olan Hafız Hakkı Beye evrak götürdüğünde, onun evrakı okuyamadığını ve eski düzen yazılmış yazı da istediğini ifade etmiştir. Bu nedenle İsmet İnönü, Cumhuriyet döneminde Latin harflerinin kabulü aşamasında, bu inkılaba karşı çıkanlardan birisi olmuştur.

Eski tecrübeleri ve başarısızlığı gördüğü için yeni harflerin kabulüne sıcak bakmadığını belirtmiştir. Hatta İsmet İnönü’nün harf inkılabından iki sene önce Atatürk’e, bu işler kolay değil yapamazsınız dediği de anılarda yerini almıştır. Buna rağmen Atatürk yeni harf çalışmalarının sürmesini istemiş, bu kapsamda komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.

1 Ağustos 1928 tarihinde çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yeni harfler Atatürk’e sunulmuştur. O da 9 Ağustos 1928 tarihinde Gülhane Parkında katıldığı eğlencede halka alfabeyi açıklamıştır. Bu haber basında 11 Ağustos 1928 tarihinde yer almıştır.

25 Ağustos 1928 tarihinde milletvekillerinin ve üst yöneticilerin bulunduğu toplantıda davetlilere Türk Alfabesi kitabı dağıtılmıştır. Bu toplantıya başta yeni harflere karşı çıkan İsmet İnönü de katılmıştır. 29 Ağustos 1928 tarihinde Dolmabahçe’de yapılan toplantıda yeni Türk Alfabesi kabul edilmiştir. Harf inkılabı 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM’ye kanun teklifi olarak sunulmuş, 3 Kasım 1928 tarihinde görüşülerek kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiştir.