Lider temelli ve lidere bağlı organizasyonlarda zaafiyet yönetiminin öneminden bahsetmiştim. İnsanların zaafiyetlerini törpülemek yerine onları kullanmak size tam bağlı köleler oluşturur. Böylece organizasyonun ve liderin bir takım hatalarının görülmemesini sağlayan bir grup ortaya çıkmış olur.

Lider hata yaptıkça bu zaafiyet grupları hatalardan istifade ederler. 
Yani?
Lider hata yapar, zaafiyet grupları bunları saklar ve menfaatlerini sürdürülebilir kılar. 

Bir de hatalara rağmen desteğe devam eden gruplar vardır. Bunlar menfaat grupları değildir fakat gidecek başka yerleri de yoktur. 
Geçmişte yaşadıkları zorluklar, hayal kırıklıkları, geleneklerden kaynaklanan baskı ve kişilik oluşumlarındaki sıkıntılar kendilerine kucak açan, değer veren oluşumlardaki hatalara rağmen seslerini çıkarmamalarının en temel sebepleridir. 

Çünkü gidecek başka yerleri yoktur. 

Bu psikolojiyi bilen ve çözen liderler hata yapmaya devam ederler. 
Hatalar ise zaafiyet gruplarını beslemeye devam eder. 

Zamanla ehliyet ve liyakat neredeyse tamamen ortadan kalkar. 
Kadrolar zaafiyetleri ve eziklikleri nedeniyle ana yapıya bağlı kifayetsiz muhterislerle dolar. 

... ve öylece sürüp gider.