ERKEN HABER - 24 yıldır mağdur olan EYT'lilerin mağduriyetine yol açan yaş şartı kaldırıldı. Yasayla getirilen 5975 prim gün sayısı şartını sağlayanlar emekliye ayrılabilecek.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemede her yasada olduğu gibi yürütme ve yürürlük tarihi maddeleri yer alıyor.

EYT Yasasının yürülüğe girmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanması, yasanın kabul edilmesinin ardından 24 saat sonra mümkün oluyor.

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

Yasanın yürütmesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

9 Eylül 1999'dan önce işe başlayan, 5 bin 975 prim gün sayısını dolduran ve 25 yıl çalışma süresini tamamlayanlar emekliye ayrılabilecek.

Emekliye ayrılmak isteyenler, e-Devlet üzerinden açılacak "Emeklilik Başvurusu" bölümünden başvuru yapacak.

e-Devletten başvurmak istemeyenler, en son çalıştıkları işyerinin bulunduğu ildeki SGK'ya dilekçeyle başvurabilecek.

İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?

SGK, yapılan emeklilik başvurularını inceleyerek, emekliliğe hak edilip edilmediğini tespit edecek.

Başvuru yapanlardan şartları yerine getirdiği tespit edilecek kişilerin maaşları hesaplanarak, SGK Emeklilik Servisinde işleme alınacak.

SGK'nın bir başvuruyu 15 ila 20 gün arasında sonlandırması bekleniyor.

2 milyon 250 bin kişinin aynı anda başvuru yapacak olması, incelemelerin süresini bir aydan fazlaya uzatabilecek.

Böylece en erken maaş alımına 1 Nisan itibaren başlanmış olacak.

EYT MECLİSTE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

405 sıra sayılı Kanun, Genel Kurul'da oylamaya katılan 395 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştı.

Yasaya göre, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, kademeli olarak 5 bin 975 primini dolduranlardan 25 yıl çalışma süresini tamamlayanlara emeklilik hakkı tanınıyor.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Hatay'da konteyner alanlarına 'el koyma' kararı Hatay'da konteyner alanlarına 'el koyma' kararı

Kanun teklifiyle ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

- 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.

- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

- Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. SGK, yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkaracak. Yönetmelikte, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması öngürülecek.