Serebral palsili öğrencilere anlamlı ziyaret Serebral palsili öğrencilere anlamlı ziyaret

ERKEN HABER - Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilen emeklilere, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

2006/11350 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştı.

Diğer taraftan, söz konusu 9"uncu maddeye 26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen ikinci fıkrayla bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden sadece resmi görevi bulunmayanlara fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesi sağlanmıştı.

Bu bilgiler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü"nün görüş yazılarının ekli bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 tarih ve 74011669 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin resmi görevi bulunmayanları kapsadığı değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir." açıklamalarına yer verildi.