Erken Haber'in ortaya çıkardığı rüşvete inceleme başlatıldı Erken Haber'in ortaya çıkardığı rüşvete inceleme başlatıldı

ERKEN HABER - Nail Kadırhan'ın haberi - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adına açıklamayı Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Zülküf Güneş okudu.

6 Şubat 2023 tarihinde ilki saat 04.17’de Pazarcık merkezli 7.7, ikincisi saat 13.24’te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 10 ili etkileyen 2 deprem sonrası kentte ciddi bir dayanışma ve sahiplenme içerisine kendi yaralarını hızlıca saran ve büyük bir fedakârlıkla hem Diyarbakır halkı için hem de depremden etkilenen diğer kentlerdeki yurttaşlarımıza dayanışmada bulunan halkımıza teşekkür ettiklerini söyledi.

Kent genelinde halkın, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurum ve kuruluşları ile bir bütün olarak ortaya çıkardığı dayanışma örneğinin halka umut ve güven sağladığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Birçok kentte arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da hasarlı yapıların tespiti için çalışmalar sürmektedir. Kentimizde de şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında yüzlerce yapının hasarlı olduğu ve kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Bu yapılarda ikamet eden ve şuan evsiz kalan halkımıza yeniden Diyarbakır’a yaraşır bir dayanışma örneği sağlamamız gerekmektedir. Kriz merkezimize konut kiralarının iki katına çıkarıldığı, ev taşıma ve nakliye şirketlerinin fiyatları yükselttiği ile ilgili yoğun ihbarlar gelmektedir. Bu süreçte sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ve duyarlı halkımız evini, iş yerini, fabrikasını halkımızın kullanımına açıp, büyük bir dayanıma örneği göstermişken, kentimizde bu tür fırsatçı davranışların; gösterilen olağanüstü dayanışma ruhuna aykırı olduğu hatta gayrı ahlaki olduğu bilinmelidir.

Afeti fırsata dönüştürmeye çalışan tüm kesimleri derhal bu tutumlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Aksi taktirde hem hukuksal hem de toplumsal vicdanlarda bu kişi ve anlayışları teşhir edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Halkımız daha yaralarını saramamışken, salt kendi çıkarları için insanlığın değer ve birikimlerini zehirleyen böylesi tutumları tümden ret ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Halkımızın yararına olmayan hiçbir tutum ve davranışı asla kabul etmeyeceğimizi belirtip, hep birlikte karşı durmamız gerekliliğinin tarihsel ve insani sorumluluğumuz olduğunu vurguluyoruz.  
Bu süreçte Kent Koruma ve Dayanışma Platformu bileşenleri olarak kentimiz ve diğer kentlerdeki halkımız için yürütülen çalışmalarda katkısı olan tüm kişi, kurum ve inisiyatifleri selamlıyor, dayanışma ruhunu sürdürerek halkımızın yaraları sarmaya devam edeceğiz.”