ERKEN HABER - Nail Kadırhan'ın haberi - Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısında 81 kurum ve kurucunun bir araya gelmesiyle Kent Koruma ve Dayanışma Platformu kurulduğu açıklandı.

Platform adına hazırlanan Türkçe basın açıklamasını Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya okudu. Kürtçe metni ise Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu.

Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Diyarbakır kent platformu2

Açıklamada; şu görüşlere yer verildi:
“Diyarbakır, 12 lbin yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir. Kentimizin; tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platormuna büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız.
Oluşturmayı amaçladığımız bu platform; kentteki gönüllü dayanışmayı harekete geçirerek, farklı aktörlerden oluşan paydaşlarla kentteki sorunların tespiti ve ortak akılla tartışarak paydaşlar arasında uzlaşmayı sağlayacak, kamu kurumları ile toplum arasında diyalog kanalları kurarak sivil toplum güçlendirilecek ve böylelikle yerelde  demokratik katılım güçlendirilecektir.
Platformumuz; sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekillenecektir. Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir dayanışma platformu olacaktır. Böylelikle tespit edilen sorun alanlarına yönellik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanada güçlü bir katılım ve destek sunacaktır. 

Diyarbakır kent platformu1
Bu niteliği ile  Kent Koruma ve Dayanışma platformu olarak hedefimiz;
1-Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak;
2-Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak;
3-Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak;
4-Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek;
5-Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak;
6-Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak olacaktır.
Kentimizin tüm ekonomik ve sosyal gruplarını bir bütün halinde görüyor, platforma katılımlarını önemsiyor ve bu amaçla gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesi, katkılarıyla ortaklaşmaya davet ediyoruz.”