ERKEN HABER - Deprem bölgesindeki 10 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yargı alanında alınacak tedbirlere ilişkin çıkarıldı.

“OHAL Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

* 10 ildeki dava açma, icra takibi, başvuru, şikâyet, itiraz gibi süreler 6 Şubat’tan itibaren 6 Nisan’a kadar durduruldu.

Hatay'da 6 dakika arayla 2 deprem oldu Hatay'da 6 dakika arayla 2 deprem oldu

* Hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabile-cek. Böylece, deprem bölgesinde hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi 7 güne kadar uzatılabilecek.

* Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi dosya üzerinden yapılabilecek. Tutukluluğun incelenmesi, bir defaya mahsus olmak üzere 60 güne kadar uzayabilecek.

* Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas ta-kip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de 6 Şubat tarihi de dahil bu tarihten itibaren 6 Nisan’a (bu tarih dâhil) kadar durduruldu. Bu süreler, 7 Nisan’dan itibaren işlemeye başlayacak.

* TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler ise kapsam dışında tutuldu.