ERKEN HABER - Danıştay, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin ve Niğde illerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen "17 Parti Halinde Toplam 97 Adet Yaban Keçisi Acente Kotalarının Avlattırılması İşi" ihalesini iptal kararı verdi. 

Güven Boğa tarafından Avukat Ferit Cöhçe aracılığıyla 13.07.2020 tarihinde Adana 2.İdare Mahkemesinde 2020/767 no’lu dosya kapsamında, 16.07.2020 günlü 97 adet dağ keçisinin avlanmasına dair ihale işleminin; yürütmesinin durdurulmasına ve yargılama sonucu iptaline yönelik dava açılmış yerel mahkeme ise ihaleyi iptal etmemiş dava Danıştay’a taşınmıştı.

Danıştay 13. Daire tarafından konuyla ilgili verilen kararda:

"1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 22/01/2021 tarih ve E:2020/767, K:2021/174 sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi" denildi. 

Başvuruyu yapan Boğa, kararla ilgili açıklamasında, "Söz konusu ihale dava dilekçesinin verildiği 13.07.2020 tarihinde durdurulabilmiş olsaydı ihalenin gerçekleştiği tarihten bugüne kadar birçok hayvanın katledilmesi de engellenmiş olacaktı. Danıştay 13. Dairesinin ders niteliğinde verdiği karar geçte olsa bizleri mutlu etmiştir. Türkiye’nin birçok bölgesinde benzer ihalelerin gerçekleşmesine karşı çıkan hayvan hakları savunucuları içinde bu kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyorum" dedi. 

Mersin'de konteyner ev çalmışlar Mersin'de konteyner ev çalmışlar

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYHAN BARUT: 'ARTIK TÜMÜYLE SON BULSUN'

Katliam olarak bilinen av ihalelerinin tümüyle son bulması gerektiğini belirterek kamuoyu talebinin yerine getirilmesini isteyen CHP'li Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne göre korunması gereken türlerin avlanması yasak ama ihaleyle avlanılmak isteniyor. Av ihalesi adıyla bilinen bu vahşetin bir daha hiç gündeme gelmemesi için tüm ihale ve işlemlerin artık kesin olarak ve tümüyle son bulması gerekiyor. 'Av ihaleleri hiç yapılmasın, canlara kıyılmasın' diye herkesten destek bekliyoruz. Tunceli'deki ihale iptal edildi, Adana’da ise Güven Boğa tarafından açılan dava Danıştay 13. Daire tarafından haklı bulundu. Bu tür ihalelerin artık ülke gündeminden çıkması lazım. Doğayı ve yaşamı, toprağı ve suyu, içindeki bitki ve hayvanı, tüm canlıları korumalıyız. Herkesi sesimize ses vermeye, bu katliamları durdurmaya çağırıyoruz” dedi.