ERKEN HABER - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üniversitelerimizin KYK'ye ait yurtlarını depremzedeler için kullanacağız, yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" açıklamalarının ardından Bilim Akademisi Yönetim Kurulu, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemizde tüm üniversitelerin uzaktan eğitime zorlanması, kurumlar arasındaki farklılıkları gözetmeyen, tektipleştirici ve tepeden inme bir karardır. Eksik eğitimle meslek yetkisi verilen donanımsız mezunlar ülkemize liyakatle hizmet edemeyecektir." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirileceğini ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçilmesine yönelik kararı açıklamasının ardından yurtlar boşaltılmaya başlatılmıştı. Eğitimin yaza kadar uzaktan olmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu'nun uzaktan eğitim kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eksik eğitimle meslek yetkisi verilen donanımsız mezunlar ülkemize liyakatle hizmet edemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamadanın devamında, "Depremzedelerin konaklaması için birçok alternatifin var olduğu ülkemizde tüm üniversitelerin uzaktan eğitime zorlanması, kurumlar arasındaki farklılıkları gözetmeyen, tektipleştirici ve tepeden inme bir karardır. Yapılan yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi gerekmektedir" denildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama

Bilim Akademisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Şubat 2023'te yayımlanan Yükseköğretim Kurulu duyurusuyla öğrendiğimiz, ülkemizde tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararını yanlış bulduğumuzu beyan ederiz.

"KURUMLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLARI GÖZETMEYEN, TEKTİPLEŞTİRİCİ VE TEPEDEN İNME BİR KARAR"

Depremde sevdiklerini, yuvalarını kaybetmiş vatandaşlarımız için en uygun şartlarda barınma imkanı yaratılması acil bir ihtiyaç olmakla birlikte üniversite yurtları bu amaca hizmet edecek donanımda değildir. Depremzedelerin konaklaması için birçok alternatifin var olduğu ülkemizde tüm üniversitelerin uzaktan eğitime zorlanması, kurumlar arasındaki farklılıkları gözetmeyen, tektipleştirici ve tepeden inme bir karardır.

"EKSİK EĞİTİMLE MESLEK YETKİSİ VERİLEN DONANIMSIZ MEZUNLAR ÜLKEMİZE LİYAKATLE HİZMET EDEMEYECEKTİR"

Uzaktan eğitimin öğrenim sürecini ve kalitesini olumsuz etkilediği pandemi dönemindeki deneyimle sabittir. Kaldı ki, depremzede öğrencilerimizin verilecek eğitimden yararlanabileceği şüphelidir. YÖK'ün bu kararı eğitimde fırsat eşitliğini de zedeleyecektir. Eksik eğitimle meslek yetkisi verilen donanımsız mezunlar ülkemize liyakatle hizmet edemeyecektir. Tüm bunların sorumluluğu büyüktür.

Üniversitelerin esas işlevleri göz önüne alındığında, bu kurumların eğitim faaliyetlerini sürdürmesi, paydaşlarına destek mekanizmaları sağlamaları, yardım faaliyetleri düzenlemeleri ve bizzat etkinliklerini sürdürebilmeleri, bu kurumlardaki her kademedeki araştırmacının bir araya gelerek depremin olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek bilimsel çözümleri üretebilmeleri için açık kalmaları, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bir arada olmaları ülkemizin menfaatinedir.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda bu işlevlerin yeniden düzenlenmesi için eğitime ancak kısa bir süreliğine ara verilmeli; her bir yüksek öğrenim kurumunun yönetimi bu süreye kendi koşullarını değerlendirerek karar vermelidir. YÖK'ün işlevi deprem bölgesindeki öğrencilerin talep etmeleri durumunda kayıt dondurabilmeleri ve öğretim üyelerinin izinli sayılmaları ya da diğer üniversitelerin imkanlarına göre dağıtılmaları, barındırılmaları ve eğitimlerine devam etmeleri yolunda imkanlarını araştırmak, koordinasyonu sağlamakla sınırlı olmalıdır.

Yapılan yanlıştan ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."