Martin Luther King’in meydanlarda haykırıp; ‘Benim bir hayalim var’ demesi gibi ben de hayalimdeki cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiğini ve topluma karşı nasıl davranmasını sizlere aktaracağım;

Benim hayalimdeki cumhurbaşkanı yüksek eğitimli olmalı ve bilime inanmalı. Eğitim, insanların ve toplumların gelecek tayininde önemli rol alan bir etkendir.

Eğitimli insanların ülkeye katkılarıyla eğitimsiz insanların ülkeye katkılara farklılık göstermektedir. Örneğin; belirli bir olay karşısında bilime ve eğitim ışığında hareket edip önlem alabilir eğitimli bir yönetici. Lakin eğitimsiz bir yönetici ise sorunlar karşısında ne yapacağını bilmediği için sorunlar silsilesinde kendi etrafında döner durur.

Hayalimdeki cumhurbaşkanı adil olmalı ve adalete gözü kapalı bağlı olmalı. Adalet ne olursa olsun herkese ve her topluma adil dağıtılmalıdır. Ekmeği ve adaleti adil bir şekilde dağıtılmasına güvence olmalı, yargıya müdahale etmemeli.

Cumhurbaşkanım adalete karışmadığı gibi adaletin keskin kılıcını ise gerektiğinde hissetmelidir. Adalet insanoğlunun su gibi ekmek gibi ihtiyaç duyduğu bir ihtiyaçtır. İnsanlar adil bir muamele veya adil bir yargılanma görmediğinde ne o yöneticiyi ne de o yaşadığı bölgeyi benimseyemez. Tabi adaletin açığından yararlanan insanları bu durumdan tenzih ediyorum. Sosyal devlet anlayışına uygun hareket etmeli hayalimdeki cumhurbaşkanım.

Devletin ve toplumun refah seviyesini arttırmak için sürekli çalışmalar içinde bulunmalıdır. Toplumdan aldığı vergileri toplumun yararına harcamalıdır. Toplumun ve zorda kalan toplumunun barınma, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerini ücretsiz sunmalıdır. Sağlık, eğitim, gibi hizmetler hiçbir zaman parayla değer biçilmemeli devletin sorumluluğunda olmalıdır. İnsanlarını sevmeli ve herkese eşit şekilde yaklaşmalıdır. Düşüncesine katılmayan insanlara karşı ikinci sınıf muamelesi yapmamalıdır.

Oligarşi bazında bir topluluğu yanına alıp beslememeli ve o gruplarca topluma hüküm göstergesi içinde bulunmamalı hayalimdeki cumhurbaşkanı. Şeffaf olmalı benim hayalimdeki cumhurbaşkanım. Vereceği kararları topluma danışıp ve verdiği kararları toplumla paylaşmalı. Mal varlığı, hayatı, ailesi, emir altındaki diğer yöneticiler şeffaf olarak kurumlarca denetlenmeli. Kirli ve gizli işleri kapı aralarında yönetmemeli.

Şeffaflık, kurumun faaliyetleri ile ilgili kararları kamuoyunun doğru ve zamanında bilinmesine imkân sağlar, yapılan kararların desteğini artırır, kuruma duyulan güveni yükseltir, itibar ve değer kazandırır. Hayalimdeki Cumhurbaşkanı liyakatli olmalı. Kendi ailesinden, kendi destekçilerini bir makama veya bir koltuğa oturtmamalı. İşi bilene versin ve işi bilene karışmamalı. İşi bilene yukardan emir vermemeli.

Liyakatin kamu yönetiminde uygulanması, kamu yönetiminin en önemli unsuru olan 'insan' unsurundan verim elde edilmesini ve yönetimin başarılı olmasını sağlamaktadır. Hayalimdeki cumhurbaşkanı insan, kadın, erkek, çocuk, hayvan, doğa haklarına saygılı olmalı. Bu haklar karşısında zorbalık çıkaranlar karşısında sert bir önemler içinde alışmalar yürütsün. Zaten toplum dediğimiz de kadın, erkek, çocuk, hayvan, doğa değil midir?

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir.

Halktan biri olmalı benim hayalimdeki cumhurbaşkanı. Yönetimdekilere ve kendi ailesine karşı gereksiz harcamalarının önünde durmalı. Bu yaşam alanının halka ait olduğunu bir gün bile unutmamalı. Ailesini ve kendisini toplumdan üstün olarak görmemeli. Yeri geldiğinde elektrik faturasını kendi maaşından vermeli, yeri geldiğinde özel bir durumunda arabasının yakıt parasını kendi maaşından vermeli. Hayalimdeki cumhurbaşkanı,

Barışçıl olmalı, bütüncül olmalı, kavga dilini ve korkutucu yüzünü topluma göstermemeli, güler yüzlü olmalı. Topluma ve dünyaya barış içinde yaklaşmalı. Topluma özgürlük hissiyatını vermeli ve toplumu hükümleriyle korkutmamalı.

Teoride özgür bir toplumda tüm bireyler gönüllü olarak hareket etme ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmek için güç ve kaynak elde etme özgürlüğüne sahiptir. Özgür toplum fikri kendi içinde ekonomik özgürlük, konuşma özgürlüğü ve inanç özgürlüğünü barındırır.

Hayalimdeki cumhurbaşkanı genç olmalı ve gençlere önem vermeli. Gençlerin taleplerini, sorunlarını dinlemeli ve çözüm arayışında bulunmalı.

Gelenekçi bağnazlıklara bağlı olmamalı ve yenilikçi olmalı. Günümüz teknoloji ile bütünleşen gençlerinin dili olan teknoloji ile hareket etmeli ve teknolojiye önem vermelidir. Gençler, bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur.

Bir milletin yücelmesinde en önemli faktör gençliktir. Gençlik, toplumun da en önemli yapı taşıdır.

Toplum hayatının büyük bir kısmını teşkil eden gençliğin donanımı, eğitim ve öğretimi, toplumun huzuru için büyük önem arz etmektedir.

Benim hayalimdeki cumhurbaşkanı, Bisikletle işe gitmeli…