Geleceği bilemezsiniz; ancak tahmin edebilirsiniz. Gelecek tahmini ise geçmişi anlayıp bugünü iyi analiz edebilmeyle mümkündür. 

2.Dünya Savaşına kadar koloniyal dev, Avrupa idi. Hatta daha da filtrelersek, Ortadoğu ve Afrika'da Fransa ve İngiltere, Güney Amerika'da ise Portekiz ve İspanya'nın üstünlüğü vardı. Uzak Asya'da ise yine İngiliz kolonileri çoğunluktaydı. Fakat esas üstünlük denizlere hakim olanda idi ve bu üstünlük en azından Akdeniz'de ve Atlantik'in bir kısmında kesinlike İngiltere'ye aitti. 

Hatta Sultan II.Abdülhamit, 1.Dünya Savaşının sanılandan uzun süreceğini ve savaşın denizlere hakim devlet tarafından kazanılacağına inanıyordu. Savaşa o dönem denizlere hakim olan İngiltere ile ittifak kurularak girilmesini defalarca İttihat ve Terakkicilere anlattıysa da dinletemedi. Sonuçta Almanya ile birlikte savaşa giren Osmanlı Devleti savaşı kaybetti ve parçalandı. 

Tarihin çok önemli bir mihenk taşı hiç kuşkusuz 2.Dünya Savaşıdır. Bu savaştan sonra dünya dengeleri tamamen değişmiş ve savaş sonrası başta eski koloniyal bölgelerde olmak üzere Dünyada hakimiyet ABD'ne geçmiştir. 

-Dünyayı değiştiren Savaş-
1919 yılında imzalanan Versailles Barış anlaşması Bismarck Almanya'sını parçalamış, Almanya topraklarının önemli bir kısmını kaybetmiş, ordusu küçülmüş, savaş gemilerini kaptırmış, artık denizaltı ve savaş uçağı üretemez olmuş ve inanılmaz boyutlarda bir savaş tazminatına mahkum olmuştu. Bu savaş tazminatı Almanya'yı derin bir ekonomik buhrana itmişti. İşte Alman Milliyetçiliğinin artması, Nazi Almanyasının kurulması ve Almanyanın yeni bir savaş başlatması bu ekonomik buhranın kaçınılmaz sonucu olmuştur.