ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, 79 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptaline karar verdi.

CHP söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

İptal davasını görüşen yüksek mahkeme, Gümrük Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşya için açılan depo, mağaza ve satış reyonunun işlettirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne yetki veren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Düzenlemenin konu ve yetki bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığı, bu yönden yapılan iptal taleplerinin reddedildiği belirtilen gerekçede, kuralın içerik yönünden iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kuralın, yürütmeye verdiği yetkinin Anayasa'nın belirlilik ilkesine aykırı olmaması gerektiği anlatılan gerekçede, "Kuralda tasfiyelik eşya için açılacak depo, mağaza ve satış reyonlarının hangi usullerle işletileceğine, işletmecinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden söz konusu yerleri 'işlettirmek' hususunda yürütmeye yetki veren kural, Anayasa'nın 2. maddesi kapsamında belirlilik ilkesine aykırıdır ve bu durum Anayasa'nın 128. maddesi yönünden yapılacak denetime de engel teşkil etmektedir." denildi.

- "Kanunla düzenlenmesi gerekir"

Kapatılan Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıklarında Avrupa Birliği Uzmanı, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrolarında bulunanların 1 ay içinde talep etmeleri halinde yeni kurulan Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun Ticaret Uzmanı, Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmalarını düzenleyen hüküm de iptal edildi.

Gerekçede, Anayasa'nın 128. maddesi uyarınca memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği aktarıldı.

Cezaevinde seçim: Tutuklu ve hükümlüler nasıl oy kullanacak? Cezaevinde seçim: Tutuklu ve hükümlüler nasıl oy kullanacak?

Gerekçede, "Kanunla düzenlenmesi gereken bir konuda düzenleme yapan kuralın Anayasa'nın 104. maddesinin 17. fıkrasının 3. cümlesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır. İptali gerekir." denildi.

Söz konusu kuralların iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükümlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.