Arz edeyim izninizle, mevcut durum münasebetiyle.
Mevzu farklı bir makule.
Vakit öğle, yer Yenimahalle.
Başladı bir velvele bir velvele, arkası zelzele.
Önde Cemile, arkasında Adile, en arkada Kamile.
Seslendiler Halil’e sen de kaç hergele.
Ne büyük müşküle, sendele babam sendele, ki korkuya vesile.
Kaçtılar alelacele maaile.
Bir lahavle bir lahavle, vardılar menzile ezcümle.
Dillerde besmele, kafalar ambale.
Ne kötü gaile.
Vay lele.
Gözler istihale, nedamet şelale, hepsi korkuya köle.
Canı kurtarmak cihetiyle kaçtılar haliyle.
Durmuştu zelzele, bir süre devam etti gulgule ve rahatladı bilcümle.
Bitmişti çile.
Geçmiş olsun dedi Adile tüm samimiyetiyle.
Kamile’den geldi bilmukabele.
Silsileyi tamamladı Cemile.
Derin bir oh çektiler böylelikle sarahatle.
Memnun oldular ziyadesiyle.
Oh dediler saadetle.
Doğruldular güçlükle, etrafı kolaçan ettiler hayretle.
Toplandı kabile, eve koştu bütün sülale.
Sustular tüm aile.
Radyoda bir şarkı çalıyordu muhayyersümbüle.
Çile bülbülüm çile.