Algı; psikolojik ve bilişsel süreçlerde duyusal bilginin, hedef kitleye uyartılması, aktarılması, yorumlanması, şekillendirilmesi şeklinde belirtilebilir. Beş duyu organın koordineli bir şekilde oluşur veya oluşturulur. Bu öğrenilen bir bilgiden ziyade aktarılması hedeflenen olgu olarak da belirtilebilir. Algı eğitilebilir veya geliştirilebilir.

Algı aktif bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Algı çeşitli kurumlarca, çeşitli amaçlarla kullanılmış ve yönetimsel şekilleri belirlenmiştir. Algı, Askeri, siyaset, ticari, duygusal ilişkiler veya normal hayati ilişkiler gibi alanlarda etkilidir. Bu tür alanlarda rol alan insanlar algıları hedef kitleleri etkilemek için algı yönetimlerini kullanmışlardır. Algı yönetiminin temel amacın şu şekilde aktarmak doğru olacaktır; temel amaç hedef kitlenin duygularını, tercihlerini, düşünce biçimlerini değiştirmektir ve etkilemektir. İkna etmek veya belli bir yöne kanalize etmek gibi örneklerde verebiliriz.

Algı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak belirli bir amaç veya belirli bir hedef uğruna stratejik hedef haritası belirlenir. Genel hedefler ve özel hedefler olarak iki şekilde aktarılması daha doğru olacaktır. Hedefler belirlendikten sonra karşıt fikirlerin neler olduğunu belirlemeniz gerekmektedir. Belirledikten sonra sizin algınıza karşı gelebilecek olan karşıt olgu ve hareketleri analiz etmeli, belirlemelisiniz. Belirlenen karşıt olgulara karşı hareket haritanıza uygun hareket planları ile karşıt algılara kısmi bir hareket alanı düzenleyebilirsiniz. Hareket alanına uygun olarak adım attıktan sonra kendi algılarınızı aktarırsınız. Aktarılan algılar geri bildirim ve dönütlerle başarılı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Geri bildirim almadığınız zaman algınız başarılı sayılamaz.

Algı Yönetiminde Olması Gereken Unsurlar

Kimlik; Algı yapacak olan kesimin kimlik bakımından onaylanmış, tanınmış veya geniş kitlelere hitap edebilen bir kimlik yapısına sahip olması gerekir.

İmaj; Algıyı şekillendirme ve algıya verilen imajın albenisi olması gerekmektedir.

İtibar; Algının, algı kimliğinin ve algı imajının daha öncesinde bir hüsran yaratmaması, güven vermesi gerekmektedir.

Algı Yönetimde Yardımcı Unsurlar

Sosyal medya, internet, haber siteleri, reklamlar, Uluslararası medya, Bilgi akış mecraları, gazeteler algı yönetiminde yardımcı unsurlar olarak örnek verilebilir.

Sosyal Medyanın Algımızı Yönetme Biçimi

İletmek istenilen mesaj veya algılar sosyal medya araçları yoluyla daha etkili ve daha kolay ulaşılmaktadır. Gün geçtikçe teknolojinin gelişimi ve sosyal medya araçlarının artması algı yönetiminde hareket alanını genişletmektedir. Genişleyen hareket alanı kontrol edilemezse algı yönetimi baş edilemez konuma gelir.