Üniversite mevzuuna biraz daha girelim. En ilerideki ülke ile kıyaslayalım o halde. ABD’nin nüfusu yaklaşık 327 milyon. ABD’de 1626 Devlet üniversitesi, 1687 Kâr amacı gütmeyen Vakıf üniversitesi, 985 Özel üniversite ve 1002 adet de enstitü ve diğer kolej vs olmak üzere 5300 üniversite bulunuyor.

ABD’de 15 milyonu kamu, 5 milyonu da özel üniversitelerde olmak üzere yaklaşık 20 milyon üniversite talebesi var.

ABD’de toplam nüfusun

~ %6.5’i üniversite öğrencisi.

Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 81 milyon.

130’u kamu, 73’ü özel olmak üzere toplam 203 üniversite bulunuyor ülkemizde.

Toplam ve yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi bulunuyor Türkiye’de.

~ Ülkemizde nüfusun ~ %9’u üniversite talebesi.

Biraz daha derine gidelim;

ABD’de her sene üniversiteden mezun olanların ne kadarı iş buluyor sizce?

Bir de Türkiye’de durum ne?

Aradaki fark, uçurum.

Türkiye’de genç işsizliğine bakın ne demek istediğimi anlarsınız.

Üniversite sayısı önemli değil, mühim olan nitelik deriz ya, mühim olan öğretim üyesi niteliği, mühim olan üniversitelerin araştırma bütçeleri, buluşlar, patent başvuruları, Mühim olan yeni Ekonomi kuramları oluşturmak, yeni psikoloji araştırmaları, yeni felsefi argümanlar...

Bizim üniversite anlayışımız büyük ölçüde kopyacılık.

Üniversite öğrencilerinin sayısı neden önemli?

Çünkü boş gezen gençlerin kapılacağı akımları düşündüğünüzde en azından üniversite öğrencisi olduklarında daha programlı olmaları, üniversal bilgiye daha yakın olmaları ve bütün olumsuzluklara rağmen geleceği daha bilinçli kurabilmeleri mümkün.

Bir Üniversitenin kendini ispat edebilmesi için yaklaşık 15-20 seneye ihtiyacı var. Bunu da unutmamak lazım

Güvenlik politikaları açısından da üniversite öğrencisi sayısının fazlalığı önemlidir.

Dolayısıyla iyi yönetilemiyor olması üniversitelerin sayısının fazlalığını stratejik bir hamle olmaktan çıkarmaz.

Üniversiteleri bağımsız birer bilim yuvasına çevirebildiğimizde başaracağız.

YÖK’le olmaz.

Bu politize anlayışla hiç olmaz.

Öğrencinin pasifize edildiği, öğretim üyelerinin konuştuğu ve öğrencilerin büyük çoğunlukla kopya bilgileri dinlediği, araştırmacı olmayıp ezberci olduğu bu eğitim modeliyle olmaz.

Olmayacak da...

(Devamı var)