Ülkemiz büyük bir deprem afeti yaşamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Millet olarak birlik ve beraberlikle yaralarımızı saracağımıza olan inancım tamdır.

Devletler ve milletlerin milli güvenlikleri ne kadar önemli ise gıda güvenlikleri de o derece önemlidir. Gıda güvenliği, milli güvenliğin birinci alt başlığıdır. Gıda güvenliği büyük afetlerden etkilenir ve yara alır. Bunun tarihte çok acı örnekleri vardır.
Ülkemizde meydana gelen ve geniş bir alanı etkileyen deprem afetini gıda güvenliğimiz açısından önemsememiz gerekiyor. Burada asıl sorumluluk Tarım Bakanlığına düşmektedir. Birinci öncelik kendi bünyesinde oluşturacağı afet koordinasyon ekibiyle afet bölgesindeki tarım sektörüne acil müdahale etmelidir. 
Afet bölgesinde öncelikli olarak;
Bölgede ciddi bir durum tespiti yapılmalı,
Sivil toplum örgütlerinden ve üniversitelerden yardım alınmalı,
Bölgeye deneyimli teknik ve sağlık personel gönderilmeli,
Afetten etkilenen personele psikolojik yardım için bakanlık bünyesinde istihdam edilen psikologlar gönderilmeli,
Veteriner Hekim kontrolünde; telef olmuş hayvanlar, çıkabilecek bir hastalıklara karşı tedbir için açılacak çukurlara gömülmeli,
Sahipsiz canlı hayvanlar toplamalı. Kasaplık olanlar kestirilmeli, damızlık olanlar ise kurulacak çadır ahırlarda koruma altına alınmalıdır.
Ambarlarda depolanmış olarak bekleyen tarım ürünleri korunmalı ve değerlendirilmelidir.
Afet bölgesine transfer edilen gıda maddelerinin denetim ve kontrolü yapılmadır.
Hayatını kaybeden çiftçilerin ekili olan veya olmayan tarım alanlarının tespiti yapılarak sürdürülebilirlik kapsamında tedbirler alınmalı ve IMECE usulü uygulamaya konulmadır.
Çiftçilere psikologlar tarafından psikolojik yardımlar verilmeli…
Afette zarar gören tarım alet ve ekipmanlarının tespiti yapılmalı ve kayıplar giderilmelidir.
Zarar gören veya yıkılan tarım işletmelerinin tespiti yapılmalı ve öncelikli olarak zarar gören işletmeler işler hale getirilmelidir.
Çiftçiler ve sektördeki diğer üreticilerin banka borçları veya kredileri için tedbirler paketi hazırlanmalıdır.
Gıda güvenli için sadece afet bölgesinde alınacak tedbirler yeterli değildir. Afetten dolayı üretimde ciddi kayıplar oluşacaktır. Bu durumun telafisi için, afet bölgesi dışındaki bölgelerde de ilave tedbirler alınmalıdır. Ekilmeyen alanların ekilmesi mecburiyeti getirilmelidir. İkinci ekimler teşvik edilmeli veya mecburi hale getirilmeli ve devlet alım garantisi vermelidir. Velhasıl üretimi artırıcı her türlü tedbirin alınması gerekmektedir!  Afet zamanında veya sonrasında “ele güne mecbur olmadan kendi yağımızla kavrulmak” zorundayız!
Gün, birlik günüdür!