ERKEN HABER - Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre iki büyük deprem sebebiyle OHAL ilan edilen şehirlerdeki memur olanlardan idari izinli sayılan vatandaşlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bununla birlikte bu vatandaşların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından 'Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan genelgeye göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

GÖREVLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAK

Erken Haber'in ikinci yıl hedefi Erken Haber'in ikinci yıl hedefi

Tüm bunlarla birlikte "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ve "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eklenen geçici maddeyle, depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek dersliler, görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılacak.

Kararlar 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.