ERKEN HABER - 28 Şubat davasında yargılanan emekli Korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde 85 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Adalet Bakanlığı, yaşlı ve hasta mahkumlara yönelik bir genelge yayımladı.

Hatay'da 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı Hatay'da 4 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Bakanlık, 28 Şubat tutukluların cezaevlerinde ölümleriyle gündeme gelen konuya ilişkin bir adım atarak, yaşlılık veya sürekli hastalık sebebiyle kişilerin cezalarının kaldırılması veya hafifletilmesi başlıklı genelge yayımladı. Genelgeye göre başsavcılıklar bu durumdaki kişilerin talebi olmaksızın sağlık durumları ile ilgili resen tespit işlemi başlatabilecek.

Cezaevlerinde bulunan çok yaşlı veya ağır hasta tutukluların koşulları, uzun süredir sık sık gündeme geliyor. Bilhassa hükümlülerin aileleri, onların bu durumda ölmelerinin insani olmadığının altını çizerken, son olarak 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar’ın vefatının ardından af konusu da gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin bir adım atılıp atılmayacağı merak edilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler”e yönelik bir genelge yayımladı. Bakan Bozdağ, bu durumdaki kişilerin hastalıkları nedeniyle başvurularının tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilmesini istedi.

Genelde şöyle denildi:

- Hükümlülerin durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilmesi.

- Hükümlüye tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alındıktan sonra evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi

- Adli Tıp Kurumu’na görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyasında saklanması,

- Hükümlünün, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi,

- Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde bahsedilen hastalıkları tespit etmesi halinde ilgili evrakın derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi

- Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hallerinin bulunmadığına dair teşhis ve tespiti durumunda sadece kurumun bu teşhis ve tespitini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

- Hükümlünün veya kanunu temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususunun değerlendirilmesi,

- Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekilde talebin tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi…