ERKEN HABER - TBMM'de, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel'in kızının 6 yaşından itibaren 'evlilik' adı altında istismar edilmesine ilişkin Araştırma Komisyonu kuruldu.

İsmailağa Cemaati'nin kollarından Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve kızını 6 yaşından itibaren yıllarca 'evlilik' adı altında istismar eden müridi Kadir İstekli'nin tutuklanmasının ardından, olayı incelemek için TBMM'de komisyon kurdu. 

Meclis'in skandalın araştırılmasına ilişkin 3 Ocak 2023'teki 44. birleşimde aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar şöyle: "Altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98., İçtüzük'ün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul'un 03.01.2023 tarihli 44. birleşiminde karar verilmiştir."

AK PARTİ ÖNERGE VERMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla konuya ilişkin hazırlanan Meclis Araştırma önergesi, 27 Aralık 2022'de TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. 

Önerge gerekçesinde, şu ifadeler yer almıştı: 

Emeklilere ve EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi Emeklilere ve EYT'lilere bayram ikramiyesi müjdesi

"Toplumumuzun çocuklar konusunda taşıdığı büyük hassasiyet, bu tür vahim hadiselerin kamuoyunda haklı olarak uyandırdığı infialin büyüklüğünü artırıyor. Bu kapsamdaki elim hadiselerden sonuncusu, 6 yaşındaki bir çocuğumuzun sözde evlilik adı altında her yönden istismara açık bir birlikteliğe maruz bırakıldığı ve bunun sonucunda duygusal ve cinsel yönden istismara uğradığı yönündeki haberlerle geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdı. Çocuklarımız, çevrelerinden gelebilecek olası tehlikelere karşı en savunmasız, en güçsüz ve bu nedenle en hassas şekilde korunması gereken toplum kesimi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başta cinsel istismar olmak üzere fiziksel, duygusal veya diğer bir yönden istismara uğraması, nedeni ne olursa olsun ve hangi koşullarda gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlık adına utanç verici bir durum. Çocuklarımızın her türlü ihmal ve istismardan korunması en başta devletin, daha sonra toplumun ve ailenin ortak sorumluluğu.

Bu kapsamda çocuğumuzun, 6 yaşındayken sözde evlilik adı altında her yönden istismara açık bir birlikteliğe maruz bırakıldığı ve bunun sonucunda duygusal ve cinsel yönden istismara uğradığı yönündeki haberler kapsamında söz konusu elim hadisenin sosyolojik, ailevi ve çevresel etkenler de göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle araştırılıp kamu vicdanını tatmin edecek ve kamunun bilgi talebini karşılayacak şekilde şeffaflığa kavuşturulması; benzer hadiselerin ve her türlü çocuk istismarının engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi; ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve her türlü istismardan korunmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek bunlarla mücadele için yeni çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."