23 Aralık 1876 tarihinde kabul edilen Kanuni Esasi gereğince, 19 Mart 1877 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın açılışı yapılmıştır. Böylece bir Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğunda Parlamentolu hayata geçilmiştir.

1878 yılında İkinci Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek süresiz Osmanlı Parlamentosunu kapatmıştır. 1908 yılında yine İkinci Abdülhamit tarafından açılan Osmanlı Parlamentosu, 18 Mart 1920 tarihinde, İtilaf kuvvetlerinin parlamentoyu basması ve bazı mebusları tutuklayarak Malta’ya göndermesi sonucunda, mebusların görevlerini emniyetli bir şekilde yapabilecekleri ortam oluşana kadar toplantıların tehir edilmesi kararı alınmış ve Meclis-i Mebusan son toplantısını yapmıştır.

Meclis-i Ayan ise 5 Nisan 1920 tarihinde son toplantısını yapmış, 1920 yılı Meclis-i Ayan bütçesini ve Reşit Akif paşanın vefatıyla, Müşir Mehmet Fuat paşanın hastalığı dolayısıyla izin talebini görüşmüştür.

İstanbul’un işgaliyle birlikte Ankara’da bulunan Atatürk, bir genelge yayınlayarak 23 Nisan 1920 yılında Meclisin, Ankara’da toplanacağını duyurmuştur. İstanbul’dan kaçarak Ankara’ya gelen mebuslar ve yapılan seçim sonucunda seçilen mebusların katılımıyla, 23 Nisan 1920 tarihinde büyük bir törenle Meclisin açılışı yapılmıştır. Artık başlamış olan Milli Mücadele, Büyük Millet Meclisi ismini alan Meclis tarafından yönetilecektir.

Bu tarihten bir sene sonra 23 Nisan 1924 tarihinde Büyük Millet Meclisinde, Milli Hakimiyetin merkezi olan Meclisin açılış yıldönümünün Milli Hakimiyet Bayramı olması kabul edilmiştir. 1927 yılında ise 23 Nisan, Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmış fakat kanunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece Himaye-i Etfal Cemiyeti gazetelere verdiği demeç ve duyurularda 23 Nisan’ın çocuk bayramı olduğunu ifade etmiştir.

1979 yılında çocuk bayramı dünyanın da ilgisini çekmiş ve UNESCO 23 Nisan’ın tüm dünyada çocuk günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu sayede Türkiye’nin önünü çektiği çocuklara ithaf edilen 23 Nisan, dünyada da çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

1927 yılından 1981 yılına kadar 23 Nisan, Çocuk Bayramı olarak kutlanmakla birlikte 1921 tarihinde ve 1935 tarihinde çıkarılan kanunlarda çocuk bayramından söz edilmemiştir. 17 Mart 1981 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisince çıkarılan kanunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak geçmiştir. Çocuk Bayramı ifadesi bu kanunda ilk defa geçmiştir.

Himaye-i Etfal Cemiyetinin ilk zamanlarda şehit ailelerinin yetim çocukları için başlatmış olduğu bayram günümüzde dünyaca kutlanan bir bayram haline gelmiştir. Elbette, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla odak noktası haline geldiği ve Milli Hakimiyetimizin odak noktası olduğu da unutulmamalıdır.

Yarının büyüğü olacak çocuklarımıza Milli Egemenliğin emanet edildiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarını emanet ettiği çocuklarımızın bayramı olduğu ifadesinin de bu bayramda öne çıkarılması gerekmektedir. Bu vesileyle 23 Nisan Bayramlarında gelenek haline gelen makamlara şehit çocuklarının oturtulması da uygun olacaktır. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.